De grote digitale verdwijntruc

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kan elke Europeaan voortaan aan Google vragen om links naar belastende privégegevens te verwijderen. Maar kun je ook volledig verdwijnen van het internet?

NANCY VERBRUGGHE (socialmediaconsultant): Er waren al een aantal manieren om bijna onzichtbaar te worden op het net. Je sociale accounts verwijderen (Facebook, Twitter, LinkedIn), jezelf uitschrijven uit mailinglijsten, je e-mailaccount opzeggen of webmasters contacteren om informatie over je te verwijderen. Nu kun je dus ook aan Google vragen om links naar jezelf te schrappen. Zo ben je voor ongeveer 80 procent weg, je vrienden en familieleden zullen je alvast niet meer vinden. Maar als bijvoorbeeld hackers je verleden willen uitspitten, zullen ze nog allerlei gegevens kunnen opsporen.

Helemaal ‘weg’ ben je dus nooit?

VERBRUGGHE: Nee, na 25 jaar ervaring in de onlinewereld ben ik daar heel pessimistisch over. Als je bepaalde accounts sluit, lijkt het enkel alsof je weg bent, maar je gegevens blijven wel degelijk op de server staan. En omdat je geen toegang tot die servers hebt, kun je nooit controleren wat er precies staat. Een hacker kan je daarbij helpen, maar dan ben je zelf illegaal bezig. Bovendien is er nog de Wayback Machine, een tool die om de zoveel tijd screenshots maakt van allerlei websites, en op die manier informatie archiveert.

Is het een goede zaak dat mensen hun virtuele geschiedenis (deels) kunnen wissen?

BEN CAUDRON: (technologiesocioloog): Absoluut. De meeste socialmediagebruikers staan helemaal niet stil bij hun surfgedrag en beseffen pas achteraf dat bepaalde informatie schadelijk is. Ze hebben het recht om die te laten schrappen. Als mens mag je evolueren en fouten maken, zonder daar later op afgerekend te worden. Anders kunnen we net zo goed aanvaarden dat je voor elke misstap levenslang krijgt. Ik vind trouwens niet dat je Google een goede reden moet geven om je persoonlijke informatie te laten wissen, zoals nu het geval is. De bewijslast ligt niet bij de aanklager. Integendeel, er zijn net heel sterke argumenten nodig om het recht op privacy op te heffen.

Hoe zit het met het recht op informatie? Wat als een werkgever een sollicitant wil natrekken?

CAUDRON: Het is niet omdat iets technisch mogelijk is, dat het ook moreel verantwoord is. Iedereen hangt als student weleens het varken uit. Is het dan een goede zaak dat een latere werkgever daarvan de bewijzen kan vinden? Er bestaat zoiets als een bewijs van goed gedrag en zeden, maar voor loutere privézaken hoef je je toch niet te verantwoorden?

Stefanie Van den Broeck

De Wayback Machine is een tool die om de zoveel tijd screenshots maakt van websites.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content