Het advies van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) aangaande de bouw van het eerste windmolenpark voor de Belgische kust is een vergiftigd geschenk voor de groenen. Het 130 pagina’s tellende advies aan federaal minister van Leefmilieu Magda Aelvoet (Agalev) is genuanceerder en minder geruststellend dan de minister, Greenpeace en andere voorstanders van het project laten vermoeden.

Het heet dat er ‘geen onaanvaardbare effecten’ kunnen worden aangetoond. Maar het BMM vraagt wel streng toezicht op de nadelige en/of onbekende effecten van het windmolenpark op het mariene milieu.

Zo wordt meteen impliciet herinnerd aan de verwaarlozing van dat milieu door minister Aelvoet. Zij heeft immers nog altijd geen mariene reservaten afgebakend, laat staan gezorgd voor een geïntegreerd kustzonebeheer. Mede door de inplanting van windmolenparken wordt dat zo gepropageerde (zelfs Europees gesteunde) kustzonebeheer op de helling gezet.

Het BMM-advies brengt minister Aelvoet en de paars-groene regering weer een stap dichter bij het verlenen van een milieuvergunning aan het eerste van de drie windmolenparken voor de kust. Het gaat om 50 windmolens pal voor de kust van Knokke-Heist, zeg maar Het Zoute, nog eens 40 windmolens ten noordwesten daarvan en ook nog 50 windmolens voor Wenduine en Blankenberge.

Deze drie windmolenparken (samen goed voor 300 MW) stellen België misschien wel tijdig in staat de Europees vereiste 3 procent van zijn elektriciteit uit duurzame energiebronnen te halen. De vraag wordt echter met de dag prangender of de algehele kosten-batenanalyse wel positief uitvalt en of de Vlaamse groenen zich hier ? onder leiding van de Waalse staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze (Ecolo) ? niet voor de kar laten spannen van indu- striëlen die de natuur anders niet zo genegen zijn.

Voor het strand van Knokke-Heist treedt nu Seanergy (Electrabel/SPE/Jan De Nul) aan, maar Fina Eolia (TotalFinaElf) zit te wachten op de volgende concessie. Voor het strand van Wenduine en Blankenberge wil ook C-Power (Inter- electra/SPE/Dredging International) zijn windmolenpark.

Het gaat hier bovendien niet alleen om de gevaren voor de mariene fauna en flora, om de kustvissers aan wie minister Dua och arme schadeloosstelling belooft, of om het ecosysteem. Het gaat hier ook om visuele vervuiling: de eindeloze horizon van de zee die wordt verknald. Vele groenen zijn bang dat ze er straks zelf van beschuldigd zullen worden de kust te ontwaarden. Meer nog, zij vrezen dat het voor Ecolo geen punt is dat de groenen bij Agalev en de SP.A straks ook openlijk voor ‘ecofascisten’ of ‘groene Taliban’ zullen worden versleten.

Frank De Moor

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content