FRANKRIJK

Deze nucleaire tests op het Polynesische eiland Muroroa zijn de allerlaatste, en ze zijn nodig en nuttig. Zo luidt het officiële Franse standpunt.

“Het non-proliferatieverdrag erkent Frankrijk als atoommacht. Dat verplicht ons de veiligheid en betrouwbaarheid van onze atoomwapens te garanderen. Onder meer daarvoor zijn deze tests nodig. Afschrikking vormt een essentieel element van onze onafhankelijkheid en onze soevereiniteit in een gevaarlijke wereld, en het is ook een belangrijk onderdeel van de veiligheid en de defensie van Europa. Ook in de toekomst zullen de Franse en Britse atoommacht een betekenisvolle rol spelen in de Europese verdediging.

De Verenigde Staten en Rusland hebben in het verleden zeer veel tests uitgevoerd. Daardoor beschikken ze over veel meer gegevens in verband met de werking van hun kernwapens. Groot-Brittannië is een onafhankelijke kernmacht, maar de Britse en Amerikaanse beslissingen om tests uit te voeren, volgen dezelfde lijn. China gaat ondertussen verder met zijn proeven.

De andere staten hebben volgens het non-proliferatieverdrag niet het recht atoomtests uit te voeren. Eind 1996 zullen alle nucleaire tests verboden worden en Frankrijk zal dat verdrag ondertekenen.

Deze laatste tests geven ons de gelegenheid gegevens te verzamelen zodat we via computersimulatie de technische betrouwbaarheid van onze kernmacht kunnen verzekeren. De tests zijn niet bedoeld om nieuwe kernwapens te maken, noch om het aantal of de slagkracht van die kernwapens te vergroten. Ook niet om àndere wapens te ontwikkelen of de rol van de nucleaire wapens in onze defensie te veranderen.

Elk jaar wordt een rapport gemaakt over de invloed op milieu. Verschillende wetenschappelijke missies bevestigen dat er geen schade is voor mens en milieu. Ook nu zijn we bereid na de tests internationale wetenschappers analyses te laten uitvoeren. “

ELOI GLORIEUX

Deze nieuwe nucleaire tests zijn totaal onaanvaardbaar, zegt Eloi Glorieux, koördinator van Greenpeace International. Hij beweert dat Frankrijk valse argumenten geeft.

“De tests zijn in strijd met de internationale afspraken. Ze staan ook lijnrecht tegenover het algemeen test-stopverdrag waarover op dit ogenblik onderhandeld wordt. Op de konferentie over het non-proliferatieverdrag in april verklaarde Frankrijk, net als de andere atoommachten, dat het zich zeer terughoudend zou opstellen. Nu hervat dat land de nucleaire proeven, zogezegd om de betrouwbaarheid van die kernwapens te testen. Zouden zo’n onbetrouwbare wapens dan niet beter ontmanteld worden ?

In feite beogen de tests helemaal niet het op peil houden van de atoomwapens, maar wel de modernizering ervan, wat ook al indruist tegen alle internationale afspraken. Alles wijst daarop. Frankrijk heeft het bestaande systeem al 22 keer getest, dat is het normale aantal van hun tests. Waarom zouden ze ineens meer tests behoeven ?

Nog andere feiten wijzen erop dat Frankrijk niet aanstuurt op ontmanteling maar net op de ontwikkeling van het kernwapenarsenaal. Terwijl men in New York praatte over vermindering van de kernwapenarsenalen, werd in Frankrijk de eerste steen gelegd van een simulatiecentrum voor atoomproeven. Met afbouwen heeft dat centrum niks te maken.

Er bestaat ook het gevaar van een nieuwe bewapeningswedloop : als Frankrijk nieuwe proeven mag doen, waarom de andere atoommachten dan niet ?

Dat ondergrondse proeven geen milieuschade veroorzaken, is onzin. Waarom verhindert men Greenpeace dan om stalen van de grond en het water te nemen binnen de twaalf mijlszone ? In het plankton buiten de zone troffen we alleszins radioaktieve stoffen aan.

Voorts is dit ook een schending van de mensenrechten. De Polynesische volkeren hebben al verschillende keren laten weten dat ze niet gediend zijn met de Franse proeven. De oceaan is hun belangrijkste voedselbron. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content