Peter Casteels

Waarom konden Montasser AlDe’emeh en zijn deradicaliseringscentrum niet op meer steun van de overheid rekenen? ‘Hij diende nooit een aanvraag in’, reageren de bevoegde kabinetten.

Montasser AlDe’emeh maakte bekend dat hij zijn centrum De Weg Naar in Molenbeek sluit. Daar begeleidde hij samen met andere vrijwilligers geradicaliseerde moslims en hun families. Oorspronkelijk waren zijn activiteiten in Mechelen gevestigd, maar na de terreuraanslagen in Parijs opende hij een nieuw centrum in Molenbeek. Op Knack.be legde AlDe’emeh uit waarom hij dat centrum nu weer opdoekt. ‘Door een gebrek aan steun en middelen kan ik niet anders’, schreef hij op de website. ‘De afgelopen jaren betaalde ik uit mijn eigen zak om jongeren te begeleiden. Ik heb nooit bezoek gekregen van een beleidsmaker of een burgemeester. Niemand was geïnteresseerd.’

Op het kabinet van Liesbeth Homans (N-VA), die als minister verantwoordelijk is voor het deradicaliseringsplan van de Vlaamse regering, reageert haar woordvoerder verbaasd. ‘Er zijn oproepen geweest voor projecten. AlDe’emeh had een voorstel kunnen indienen, maar dat heeft hij nooit gedaan. We hebben ook nooit een vraag of uitnodiging ontvangen om zijn centrum te bezoeken. Hij wilde niets te maken hebben met de deradicaliseringsprogramma’s van de overheid.’

Dat herkent men ook op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Dat trok vorig jaar 1,5 miljoen euro uit voor lokale projecten die inzetten op preventie, maar ook daar diende Montasser AlDe’emeh geen verzoek in. ‘Er zit een tegenstrijdigheid in wat AlDe’emeh zegt’, antwoordt het kabinet-Jambon. ‘Enerzijds is hij trots dat hij onafhankelijk van de overheid en zonder subsidies werkt. Dat geeft hem meer legitimiteit bij de doelgroep die hij probeert te bereiken, en dat begrijp ik wel. Maar anderzijds is hij ontstemd omdat hij door een gebrek aan subsidies moet stoppen.’

Het is juist dat AlDe’emeh nooit subsidies heeft aangevraagd, maar dat betekende niet dat hij niet met de overheid wilde samenwerken, zegt hij. ‘Ik heb anderhalf jaar hard gewerkt in mijn centrum. Waarom heeft men mij nooit uitgenodigd in de commissie-radicalisering? Ik heb veldonderzoek in Syrië verricht, en mijn individuele aanpak heeft betere resultaten dan de aanpak van de Vlaamse overheid. De enige beleidsmaker die ik ooit zag, was een Amerikaanse diplomaat. Zij zijn wel geïnteresseerd in mijn bevindingen.’

Nadat hij zijn beslissing om ermee op te houden bekendmaakte, had AlDe’emeh een gesprek met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Hij begrijpt mijn bezorgdheden, en hij beseft dat er een gebrek aan samenwerking is met de eerstelijnshulp’, zegt hij. Bij dat ene gesprek – waar het kabinet-Geens niets over kwijt wil – hoeft het voor hem niet te blijven. ‘Ik wil nog altijd met iedereen rond de tafel gaan zitten. Ik wil serieus genomen worden. Als de overheid mijn methode erkent en ze wil integreren in het beleid dat vandaag wordt gevoerd, wil ik graag samenwerken.’

Peter Casteels

‘AlDe’emeh heeft ons nooit uitgenodigd voor een bezoek aan zijn centrum.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content