De CVP vraagt dat het Rekenhof een onderzoek instelt naar de aankoop van zeven asielcentra, waaronder het ACW-vakantiecentrum Zon en Zee in Westende. De totale aankoopprijs, 1,775 miljard frank (ongeveer 40 miljoen euro), ligt namelijk 275 miljoen frank (6,8 miljoen euro) hoger dan de schatting van het aankoopcomité van het ministerie van Financiën. En dat terwijl die geschatte prijs volgens de CVP een bovengrens aangeeft.

De CVP betwist niet alleen de prijs maar ook de gevolgde procedure. Als de overheid een gebouw wil kopen, kan dat op twee manieren: onderhandelen of onteigenen wegens dringende noodzaak. Onteigenen duurt iets langer, maar kost de overheid een pak minder. Volksvertegenwoordiger Karel Pinxten (foto) wijst erop dat lagere overheden zich steevast moeten houden aan de schattingswaarde van het aankoopcomité. Hij vindt het daarom niet kunnen dat de hogere overheid die regel naast zich neerlegt. Binnen de regering zelf lijkt de aankoop ook wat frictie te veroorzaken. Wat de CVP tijdens het begrotingsdebat in de Kamer van afgelopen woensdag nog meer animo gaf om fel tegen de aankoop tekeer te gaan. Temeer daar de bevoegde minister Johan Vande Lanotte (SP) om onduidelijke redenen afwezig was. Die liet intussen wel weten een mogelijk onderzoek van het Rekenhof met een gerust hart tegemoet te zien.

Bij de CVP zelf is lang niet iedereen gelukkig met de manier waarop tegen dit dossier oppositie is gevoerd. De kamerfractie koos resoluut voor de vlucht vooruit, evenwel zonder al te veel consideratie voor de betrokkenen – waaronder het eigen ACW, dat toch een van de begunstigden van de transactie is. Platte oppositie en stemmingmakerij, klinkt het bij het ACW. De meerkosten voor Zon en Zee (195 miljoen of 4,8 miljoen euro) zijn volgens het ACW terecht en zijn onder meer te wijten aan ontslagregelingen voor het personeel, vergoedingen voor gedupeerde vakantiegangers en overname van leningen. De houding van de CVP-kamerfractie illustreert welke visie op de oppositierol de bovenhand haalt. Binnenskamers gaf de keuze tussen constructieve of negatieve oppositie echter al aanleiding tot felle discussies. Maar voor fractieleider Yves Leterme ligt de zaak eenvoudig: ‘De oppositie controleert de regering.’ En dat het ACW zo indirect mee het voorwerp van scherpe CVP-kritiek wordt, verandert daar niets aan. ‘Het is goed om die zaken te scheiden.’

( Zie ook pag. 34)

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content