Compromis over compromis

YVES LETERME, PIETER TIMMERMANS EN KAREL VAN EETVELT Een overeenkomst met de vakbonden is nog niet in zicht.
Patrick Martens

De ontslagnemende federale regering krijgt de sociale partners niet op een lijn voor haar bemiddelingsvoorstel over een nieuw centraal loonakkoord.

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) en de andere leden van het federale kernkabinet hebben maandag geluisterd naar de reacties van de vakbonden en werkgeversorganisaties op een voorstel om het centraal loonakkoord voor 2011-2012 in de privésector aan te passen.

Het ontwerpakkoord, dat de topmensen van de sociale partners een maand geleden bereikten, werd door een meerderheid aan werknemerszijde afgeschoten (het ACV stemde voor, het ABVV en de ACLVB waren tegen). De werkgeversorganisaties drongen desondanks aan op een ‘integrale uitvoering’. De regering werkte daarop een compromis over het compromis van de sociale partners uit, maar de tegenstellingen blijven.

Het regeringsvoorstel kwam er ook pas na een partijpolitieke pantomime, die een week in beslag nam en resulteerde in veel windowdressing. Op het vlak van de loonvorming blijft een maximale (en geen indicatieve) opslag van 0,3 procent in 2012 behouden, maar is een studie over de loonindexering geschrapt. Het eerste zint het ABVV en de ACLVB niet, het tweede gebeurt zeer tegen de zin van de werkgevers. Mogelijk komt de studie er toch onder druk van Europa.

Voorts bevestigt de regering dat de budgetten voor de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen volledig besteed worden (260 miljoen euro dit jaar en 500 miljoen in 2012). De sociale partners hadden zelf al 60 procent een bestemming gegeven, maar gingen ervan uit dat ook de rest effectief zou worden aangewend.

Nieuw zijn een verhoging van het minimumloon (met welgeteld 10 euro per maand) en een fiscale vrijstelling van de eerste twee weken van de opzegperiode. De kosten zijn voor de overheid en de sociale zekerheid. Dat geldt eveneens voor de ‘bestendiging’ van een aantal anticrisismaatregelen en een ontslagpremie voor arbeiders.

In het dossier over een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, ten slotte, kijkt de regering niet verder dan 2014. De opzeg voor arbeiders wordt sneller verlengd, maar minder dan de sociale partners waren overeengekomen. De regeling voor lagere bedienden verandert voorlopig niet. De opzeg van hogere bedienden wordt minder teruggeschroefd.

Leterme heeft de sociale partners niet op een lijn voor zijn bemiddelingsvoorstel gekregen. De discussie erover valt ook niet stil indien het aan het parlement wordt voorgelegd. Tegelijk stopt de sociale onrust niet omdat het ABVV en de ACLVB het actiepad blijven bewandelen.

Patrick Martens

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content