‘CD&V torpedeert compromis rond Offerfeest’

'CD&V zwicht voor mandatarissen uit steden met een grote moslim-bevolking.' © BELGA
Jelle Henneman
Jelle Henneman Freelancejournalist

Politiek gekrakeel dreigt het Offerfeest in complete chaos te storten. Volgens Gaia is dat niet de schuld van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), maar van CD&V.

‘Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft geprobeerd om water en vuur te verzoenen in het dossier van het Offerfeest’, zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van dierenrechtenorganisatie Gaia. ‘Een redelijk compromis was in de maak, maar dat is binnen de Vlaamse regering tegengehouden door CD&V, zij is verantwoordelijk voor de huidige chaos.’ Critici beschuldigen Weyts ervan dat hij te laat een verbod heeft uitgevaardigd op onverdoofde rituele slachtingen op tijdelijke slachtplaatsen. Volgens hen is het onmogelijk om tegen het islamitische Offerfeest in september nog alternatieven uit te werken voor die slachtvloeren, waardoor de complete chaos dreigt. Vandenbosch is het daarmee niet eens. ‘Er lag een overeenkomst klaar over een gefaseerde uitdoving van de tijdelijke slachtplaatsen’, zegt hij. ‘Maar CD&V heeft die tegengehouden, onder druk van lokale Limburgse mandatarissen uit steden met een grote moslimbevolking.’

Vorig jaar kondigde Weyts aan dat hij de onverdoofde rituele slachting op tijdelijke slachtvloeren nog één jaar zou toelaten. Gaia stemde morrend in, maar kondigde aan dat ze in 2015 klacht zou indienen als het dan nog zou gebeuren. Zo’n klacht zou door een rechter worden ingewilligd, omdat rituele slachtingen buiten erkende slachthuizen door Europa worden verboden. In dat geval zouden tal van slachtvloeren, waarop tijdens het Offerfeest tienduizenden schapen, geiten en runderen zijn bijeengepakt, onmiddellijk worden gesloten. Om dat te vermijden, begon minister Weyts vorig jaar een gespreksronde met Gaia, de Boerenbond, de Moslimexecutieve en de erkende slachthuizen.

Laatstgenoemde hebben noch de motivatie noch de capaciteit om zo’n groot aantal dieren op één dag te slachten. De moslims van hun kant willen uitstel van het verbod en weigeren elke soort verdoving. Vooral dat is een teer punt voor de moslims: het dier kan sterven door de verdovende elektrische schok, en niet door de slachting zelf, en dat is verboden door de Koran. Ook andere verdovingstechnieken, zoals een omkeerbare verdoving of een verdoving na het kelen, worden door de Moslimexecutieve geweigerd.

Na maanden onderhandelen bereikten Weyts, Gaia en de slachthuizen toch een compromis. De tijdelijke slachtvloeren zouden nog twee jaar worden gebruikt. Pas vanaf 2017 zou er een verbod komen op onverdoofd slachten, maar dan ook in de erkende slachthuizen. In ruil voor dat totaalverbod beloofde Gaia om tot dan geen klacht in te dienen.

Net dat compromis is volgens verschillende bronnen op het njet van CD&V gestoten, waarbij de druk van enkele Limburgse burgemeesters de doorslag zou hebben gegeven. ‘Dat mag natuurlijk’, zegt Vandenbosch. ‘Maar dat net diezelfde mandatarissen vandaag luidop klagen dat ze verrast zijn en geen tijd meer hebben om in september een alternatief voor de slachtvloeren te vinden, getuigt van een ongekende hypocrisie. Er lag een redelijke afspraak klaar, maar CD&V heeft die zelf in de vuilnisbak gekieperd.’

Jelle Henneman

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content