BRIEF AAN DE KROONPRINS

Prominente landgenoten geven hun advies aan de toekomstige koning

Geachte Monseigneur,

De tijd heeft mij ontbroken om diensten deskundig in protocollaire materies te raadplegen over de juiste aanspreektitel voor een kroonprins in de laatste lijn naar een komend koningschap.

‘Monseigneur’, meen ik mij te herinneren, is de juiste aanspreektitel. Het probleem dat me hoofdbrekens kostte, was het adjectief. ‘Geachte’ gebruik ik enkel voor afstandelijke, zakelijke mededelingen in de professionele werkomgeving. ‘Beste’ hanteer ik in de formele en informele context, voor mensen die ik persoonlijk ken door meervoudige ontmoetingen of die deel uitmaken van mijn vrij brede kennissenkring. Ik was van oordeel dat mijn eenmalige ontmoeting met u, als een van uw tafeldames bij een uitnodiging van uw echtgenote naar aanleiding van de viering van ‘vrouwendag’, niet beantwoordde aan deze voorwaarde. Ik bewaar wel goede herinneringen aan de ontmoeting en de wijze waarop u uw echtgenote respecteerde in haar functie van gastvrouw en haar de tafelgesprekken liet leiden. U wachtte ook keurig uw beurt af om haar het woord te vragen in het debat.

De tweede uitdaging bij het schrijven van deze brief was het feit dat ik zelden of nooit brieven schrijf. Niet te na gesproken de brieven en prentkaarten vroeger naar de kinderen en nu naar de kleinkinderen, die tussen de activiteiten op kamp van scouts of chiro wel graag een berichtje van het thuisfront kregen, al was het maar om de vriendjes te overtreffen in het aantal ontvangen poststukken. Andere gelegenheden voor het versturen van brieven zijn droevige en blijde gebeurtenissen bij vrienden en kennissen, en ja, misschien moet ik deze brief ook starten met mijn oprechte en welgemeende gelukwensen bij uw komende eedaflegging als koning van alle Belgen en dus ook van mij.

Ik wil de hoop uitspreken dat u in deze nieuwe functie veel voldoening en ‘arbeidsvreugde’ mag ervaren. Dat wens ik ook mensen uit mijn dichte of verre omgeving toe wanneer zij een belangrijke nieuwe opdracht toevertrouwd krijgen. Bij hen gebeurt dat evenwel niet in de volle spotlights, zij worden niet achtervolgd door duizenden blikken, zoals die u op elk moment van uw verschijnen in de publieke ruimte volgen, de ene al met meer sympathie en empathie dan de andere. Inderdaad, zoals ik zelf heb mogen ervaren bij mijn grote carrière- switch hangen het persoonlijke welbevinden en de slaagkansen in een nieuwe functie sterk af van de inwerktijd die de nieuwe omgeving u gunt. Een tijd nodig om volwaardig, met gezag en sympathie aanvaard te worden in de leidinggevende functie die u werd toevertrouwd. Ik betwijfel dat men u die periode zal gunnen. Ik denk daarbij aan beginnende politici die door bepaalde media als onbekwaam werden weggezet nog vóór ze aan hun taak waren begonnen en achteraf werden geprezen voor hun bekwaamheid. Misschien toch iets om u af en toe aan op te trekken.

Wat ik zeker in deze brief niet wil doen, is u overstelpen met goede raad, hoewel mijn leeftijd mij daartoe een beperkt recht zou kunnen geven. Om professionele redenen neem ik dagelijks de meeste Vlaamse kranten door. Mijn hoofd duizelt van alle vingerwijzingen, knelpunten, wolfijzers en schietgeweren, risico’s, uitdagingen, kortom goede raad die de hele goegemeente u meent te moeten geven. Ik hoop dat u zich richt tot deskundige vertrouwenspersonen, die bereid zijn op uw vraag te zoeken naar de juiste woorden en attitudes om een goede, warmmenselijke koning te worden.

Omdat ik toch de verleiding niet kan weerstaan om zeer beperkt wensen uit te spreken die kunnen worden ervaren als goede raad, heb ik er twee voor u. Zet vooral in op die warmmenselijkheid, toon gemeende zorg voor de kansarmen in onze samenleving. Doe zoals een goede herder: ga op zoek naar het gekwetste schaap en geef het een sprankeltje hoop, een klein licht in de duisternis.

En ten slotte wens ik u wat ik bijna elk jaar mijn medewerkers wens: een veilige en warme thuisbasis. Laat de warmte van uw gezin de plaats zijn waar u steeds kunt thuiskomen, waar u terechtkunt met de vreugde en de last van uw opdracht, waarvan ik hoop dat ze ook als een roeping door u ervaren mag worden.

Het ga u goed.

Met gemeende hoogachting,

Mieke Van Hecke Directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content