Brandbrief voor de formateur

YVES LETERME stuurde voor de zekerheid een kopie naar Barroso en Van Rompuy. © THIERRY DU BOIS/REPORTERS

Het geduld van Yves Leterme is op. Hij wil dat Elio Di Rupo ons land budgettair heel snel ‘in rustige wateren’ brengt.

Aftredend premier Yves Leterme (CD&V) heeft het helemaal gehad met de aanslepende onderhandelingen over ‘de federale begroting voor 2012 met een meerjarenperspectief’. Op Europese topbijeenkomsten en tegenover ratingbureaus heeft hij in de afgelopen maanden de schijn kunnen ophouden dat het met de Belgische overheidsfinanciën nog niet zo erg gesteld is – natuurlijk dankzij de manier waarop hij en de ontslagnemende regering sinds de verkiezingen van 2010 op de winkel letten. Maar dat de Belgische budgettaire situatie steeds nijpender wordt, kan ook Leterme niet langer verbergen. Volgens hem moet het getreuzel van formateur Elio Di Rupo (PS) om te landen met het begrotingsoverleg deze week ophouden.

Vorige week vrijdag schreef Leterme daarom een heuse brandbrief aan Di Rupo. Om zich extra in te dekken, vertrok een kopie naar José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, en naar Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. In de brief herinnert de ontslagnemende premier de formateur er eerst aan dat Di Rupo tijdens een overleg op 28 september had beloofd dat hij de nieuwe begroting op tijd zou maken. ‘De termijnen die normaal in acht genomen worden, zijn nu verstreken’, schrijft Leterme, die wijst op ‘de risico’s die ons land loopt op het gebied van budgettaire en financiële geloofwaardigheid in deze turbulente tijden voor de eurozone’.

Voor Leterme moet om dezelfde reden een nieuwe regeling van voorlopige twaalfden in elk geval vermeden worden, ook omdat ze een ‘negatief effect zou kunnen hebben op het begrotingstekort’. Voorts verwijst Leterme naar de Europese aanbevelingen die België eind 2009 kreeg om het tekort van alle overheden samen (federaal, regionaal, lokaal) tegen 2102 onder de grens van 3 procent van het bbp te brengen en daarbij ook een gemiddelde structurele inspanning van 0,75 procent van het bbp per jaar te leveren.

Di Rupo krijgt vervolgens uitleg over de controleagenda van de Europese instanties. Op 10 november al maakt de Europese Commissie haar herfstramingen bekend. Op basis daarvan bespreken het Economisch en Financieel Comité (17-18 november) en de EU-ministerraad van Financiën (30 november) de overheidsfinanciën van alle lidstaten. Midden december volgt dan het oordeel van de Europese Commissie. Als dat negatief is voor ons land komen er aanmaningen om maatregelen te treffen.

Leterme is er duidelijk niet gerust op. Hij vreest ‘een negatieve beoordeling’, en door de eurocrisis kan ons land die missen als kiespijn. ‘We dienen dus alles in het werk te stellen om ons land in rustige wateren te houden, zodat het geen doelwit wordt’, aldus Leterme. Hij wil dat Di Rupo en de andere onderhandelaars het nodige doen ‘om ons land zo snel mogelijk te behoeden voor een instabiele financiële en economische situatie’.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content