Rechtstreeks verzekeren ? Goedkoop, maar consumenten willen er niet aan beginnen.

AUTOVERZEKERINGEN kosten bij een rechtstreekse verzekeraar gemiddeld 16 procent goedkoper dan in het klassieke net met makelaars, agenten of vertegenwoordigers. Ook andere polissen vertonen markante prijsverschillen, met als uitschieter brand, een verzekering die tot 25 procent goedkoper kan zijn. Toch wil de Belg (voorlopig ?) niet van rechtstreeks verzekeren horen. Alles bij elkaar is amper 10 procent van de lopende contracten zonder tussenpersonen afgesloten, maar daar zit de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor veel tussen. Deze OMOB alleen, die de overheidssector, openbare instellingen, dito bedrijven en hun personeelsleden verzekert, zou voor zo’n 9 procent van de markt tekenen. Wat dus impliceert dat de rechtstreekse verzekeraars (de direct writers in het jargon) amper één procent voor hun rekening nemen.

NEGATIEF IMAGO.

In het buitenland scoort deze vorm van verzekeren veel hoger. Zo’n 65 procent van alle Amerikaanse schadeverzekeringen wordt gekocht via gratis, groene telefoonnummers. Britse maatschappijen als Direct Line groeiden in de branche auto op één decennium tot de onbetwiste leider op hun thuismarkt. In Nederland werkte de rechtstreekse verzekeraar Centraal Beheer zich in luttele jaren op tot de nummer twee. Marktaandeel : 11 procent.

Begin jaren negentig werd bij ons een vloedgolf van buitenlandse, direct writers aangekondigd. Die is er dus niet gekomen. Het bleef bij veelal kortstondige experimenten van individuele verzekeraars, die vanaf januari 1993 in alle Europese lidstaten vrij mochten opereren, wanneer ze in hun thuisland erkend waren. Wel voltrokken zich heel andere evoluties. ?De bankverzekeringen werden, bijvoorbeeld, een hit,? zegt Peter De Vos van de studiedienst van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). ?Polissen verkopen via het banknet begon pas aanvang jaren negentig, was eind 1994 al goed voor 8 procent van de markt en blijft constant verder groeien.? Vooral levensverzekeringen worden nu bij bosjes gesleten in bankfilialen. Onder meer ook omdat de consument ze eerder als een spaar- dan een louter verzekeringsproduct beschouwd. Even opmerkelijk was de afgelopen jaren het succes van de fiscaal zeer aantrekkelijke levensverzekeringen aangeboden vanuit Luxemburg, maar hier gaat het volgens De Vos om niches, niet om grote tendensen.

Waarom wil de Belg zich niet rechtstreeks verzekeren ? Een woordvoerder van de OMOB heeft er ook het raden naar (?Daar vraagt u me wat?). De CDV heeft geen financiële controle of greep op de buitenlandse maatschappijen en zij zijn het vooral die de directe verkoop in ons land promoten. Wantrouwt de Belgische verzekerde hen ? Kenners van de sector zoeken hier de oorzaak alvast niet. Volgens De Vos heeft het uitblijven van de doorbraak te maken met het enorm netwerk in ons land aan tussenpersonen (?Iedereen heeft in zijn familie of kennissenkring wel iemand die aan verzekeringen doet?) plus aan de beperkte zelfredzaamheid van de consument. ?Ik heb het zelfs moeilijk met mijn belastingaangifte, ik kan me dus voorstellen dat verzekerden worstelen met een polis. Het is wellicht een vormingsproces dat we moeten doormaken.?

Feit is dat de 250 verzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn, er een indrukwekkend agentennet op nahouden. Met een densiteit die drie tot vier keer hoger ligt dan in het buitenland. Maar volgens Myriam Vangenechten, directeur marketing en communicatie van CB Direct, moet je verder kijken dan het net alleen. ?De vraag luidt : waarom zitten we met zoveel agenten en makelaars ? Niemand hoort het graag, maar dat komt omdat de verzekeringssector bij ons nog altijd een vrij negatief imago heeft. Verzekerden zoeken een stukje houvast en vertrouwen bij die tussenpersonen.?

AAN TAFEL.

CB Direct is één van de maatschappijen die bij ons alles op rechtstreekse verkoop zetten. Te beginnen met de branche auto, omdat de premies hier relatief hoog liggen en het prijsverschil dus meteen voelbaar wordt. Maar ook omdat ?de consument leeft met zijn auto,? zoals Vangenechten het uitdrukt. ?Hij is daar mee bezig. Brandverzekering ? Hij weet nauwelijks dat hij er een heeft afgesloten.? Naast auto en de takken leven of groepsverzekeringen, wil CB Direct toch zo snel mogelijk doorstoten naar de woningverzekering, wellicht dit jaar nog.

Terwijl maatschappijen die via een net werken, zweren bij rechtstreeks contact met de verzekerde en een persoonlijke band, vergokken de direct writers alles op twee elementen : prijs en snelheid. Zegt Vangenechten : ?Wie ons belt, heeft na enkele minuten aan de telefoon dus een idee van de prijs. ’s Anderendaags kan hij al een voorlopige dekking krijgen. Zo moet het gaan : een klant zit met een probleem, wij pakken hem dat onmiddellijk af. Het is een misvatting dat kort bij de klant staan synoniem zou zijn van bij hem aan tafel zitten. Wij zitten maar één telefoontje van hem vandaan.?

J.G.

Autoverzekeringen zijn het eerste terrein dat rechtstreekse verzekeraars willen bezetten.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content