Marien bioloog Steven Degraer (KBIN) presenteert met een aantal collega’s in Nature Ecology & Evolution een update van de bedreigingen van het leven in de oceaan door menselijke activiteiten. Naast klassiekers zoals de klimaatopwarming, overbevissing en diepzeemijnbouw werden enkele nieuwigheden aan de lijst toegevoegd, zoals grootschalige bosbranden waarvan de as ver over de oceaan kan waaien, en het lozen van biologisch afbreekbare stoffen in ons leefmilieu.

Sommige van die laatste stoffen zijn giftiger voor zeedieren dan traditionele kunststoffen, zoals de microplastics die nu al overal in het oceaanwater terug te vinden zijn. In evenaarsregio’s breidt bovendien de ‘dode’ zone in het water uit, waar het te warm wordt voor de meeste levensvormen.

In Nature Climate Change stellen geograaf Tom Van der Stocken (VUB) en zijn collega’s dat veranderingen in temperatuur en zoutgehalte van het zeewater door de klimaatopwarming de verspreiding van mangrovezaden en vruchten hinderen. Die factor is tot dusver niet in rekening gebracht in de analyse van de gevolgen van de opwarming. Mangrovebossen zijn niet alleen belangrijke opslagplaatsen voor CO2, maar vormen op veel plekken ook een sterke buffer van het land tegen de zee.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content