Gefeliciteerd. Vorige week kwam de Liga voor de Mensenrechten tot de bevinding dat uw legendarische zeventigpuntenplan de voorbije twintig jaar gedeeltelijk werd uitgevoerd. Voor sommigen was dat even schrikken. Destijds was dat plan het politieke equivalent van de Satanische verzen. U werd ervoor veroordeeld en verguisd, bespuwd en bespot. De fatwa die over u neerdaalde, in de vorm van een cordon sanitaire, werd nooit meer opgeheven. En toch, zo blijkt dus, hebben de kampioenen van de weldenkendheid een aantal van uw dromen ondertussen in werkelijkheid omgezet.

Voor mij is dat geen verrassing. Ik heb al vaker geschreven, en ik blijf daarbij, dat u met voorsprong de invloedrijkste Vlaamse politicus bent van de voorbije drie decennia. Niet Wilfried Martens, niet Guy Verhofstadt, niet Bart De Wever, niet Servais Verherstraeten – nee: u. Filip Dewinter. U hebt jarenlang de sfeer verziekt en de geesten besmet. En terwijl ze u officieel veroordeelden, liepen de meeste andere politici u gewoon achterna, in de hoop wat electorale kruimels van u te kunnen oppikken. Zo is uw plan gaandeweg ten uitvoer gebracht. Niet uit overtuiging, maar uit lafheid, eigenlijk.

En dan te bedenken dat uw partij tien jaar geleden werd veroordeeld voor racisme. Alsof daarmee iedereen van de plicht ontheven werd om racisme ook echt te bestrijden. Ik kan mij voorstellen dat u weleens bevangen wordt door een vleugje heimwee naar de gloriejaren van de ongebreidelde haatprekerij, het tijdperk van de radicalisering van het Vlaamse volk. Want sinds die veroordeling luistert het allemaal wat nauwer: zo bedrijft u vandaag geen vreemdelingenhaat meer, maar moslimhaat – euh, pardon: islamkritiek. Daar valt wettelijk niets tegenin te brengen en het staat ronduit chic: werd u vroeger vergeleken met Hitler, dan hoort u vandaag thuis in het ronkende rijtje Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy, Ian McEwan, Richard Dawkins en Sam Harris. Klasse!

Deze brief, mijnheer Dewinter, om u erop te wijzen dat u bij die ideologische bijsturing destijds toch een paar dingetjes over het hoofd hebt gezien. Ik verklaar mij nader. Vorige week namen wij via de voorpagina van De Morgen akte van de stelling dat meer dan de helft van de Vlaamse moslims ‘fundamentalistisch’ is. Ze staan vijandig tegenover andere groepen, wat moet blijken uit het feit dat ze (1) denken dat het Westen eropuit is om de islam te vernietigen, (2) geen Joden vertrouwen en (3) homoseksualiteit verwerpen.

Persoonlijk vond ik het een snertkop en een snertonderzoek, maar aangezien u er vrolijk over begon te twitteren, besloot ik terstond om zélf een onderzoek in te stellen.

Laten we beginnen met nummertje (1): het paranoïde vijandbeeld. Dat is ook op u van toepassing. Alleen gelooft u dat de islam eropuit is om het Westen te vernietigen. Nummertje (2): het wantrouwen jegens de Joodse medemens. Ook dat ligt aan uw partij ten grondslag. Wijlen uw profeet Karel Dillen had zo weinig vertrouwen in de getuigenis van Joden dat hij na de Tweede Wereldoorlog een Frans boek vertaalde waarin te lezen staat dat de Holocaust een verzinsel is.

U zegt?

Akkoord, dat is lang geleden.

Puntje (3), dan maar: de verwerping van homoseksualiteit. Als dit een bingoavond was, stak ik nu mijn vinger in de lucht. Op dit punt zijn u en uw partij zéker geen haar beter dan die fundamentalistische moslims. In 1991 luidde het in een congrestekst dat homoseksualiteit ‘niet kan doorgaan als een kwalitatief gelijke levensvorm’. En van Karel Dillen vernamen we in 1990 dat we een einde moeten stellen aan alle mogelijke ‘ontaardingsverschijn-selen als homohuwelijken en transseksuele fokkerijen’.

U zegt?

Ook lang geleden, juist. Laat ik een wat recenter voorbeeldje geven. Van uzelf, een paar jaar geleden in het Vlaams Parlement. Over een anti-aidscampagne zei u toen dat we goed weten wie vooral ten prooi valt aan die ziekte en dat we dus ‘beter kunnen pleiten voor duurzame, heteroseksuele relaties’. En u voegde eraan toe: ‘Ik weet dat het politiek niet correct is om het te zeggen, maar ik doe het toch, omdat we het licht van de zon ter zake niet mogen ontkennen.’

Nee, laten we dat vooral niet doen, het licht van de zon ontkennen.

Fundamentalistische groet

Joël De Ceulaer

U hebt bij die ideologische bijsturing toch een paar dingetjes over het hoofd gezien.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content