Culturele centra moeten alsnog bezuinigen in 2004.

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) heeft de lokale cultuursector niet ontzien tijdens de besparingsronde van de Vlaamse regering. Culturele centra, bibliotheken en gemeenschapscentra moeten bezuinigen op het geld dat hen in het lokaal cultuurbeleid van 2002 was beloofd. De Vereni- ging van Vlaamse Cultuurcentra (VVC) kreeg twee weken geleden duidelijkheid over de onheilstijdingen die al een tijdje binnen de sector circuleerden. Vooral de inkrimping van de subsidies voor het jaar 2004 kan op weinig begrip rekenen.

‘Nu 2004 bijna om is, kondigt de minister een besparing aan van 3,38 procent op het budget dat al was toegezegd’, verduidelijkt directeur Paul Sergier van het VVC. ‘Maar de meeste culturele centra hebben dat geld al uitgegeven of meegerekend in de programmering van de komende weken. Dat betekent dus dat zij 2005 zullen aanvatten met een negatief saldo.’

Nochtans wordt het volgend jaar evenmin gemakkelijk. Een tweede maatregel die volgt uit de besparingsronde, impliceert dat het budget in 2005 niet zal worden geïndexeerd. ‘Een eenmalige ingreep zonder gevolgen voor de jaren daarna’, rekent Sergier. ‘Er zal immers niet alleen in 2005 minder geld voorhanden zijn. De index wordt altijd berekend op basis van het bedrag van het jaar daarvoor. Aangezien we in 2005 geen aanpassing moeten verwachten, zal de indexering in 2006 dus slaan op het basisbedrag van 2004.’

Ook de gebrekkige communicatie over de besparingen zit de VVC hoog. ‘Het is een eenzijdige beslissing waarover de minister geen overleg pleegde. Er liepen al een hele tijd geruchten dat er mogelijk besparingen aankwamen. Maar om hoeveel het zou gaan en over welke periode was voor niemand duidelijk.’

Enkele maanden geleden moesten de Vlaamse ministers beknibbelen op hun budget. ‘En Anciaux deed dat blijkbaar vooral bij de lokale besturen’, zegt Sergier. ‘Vreemd, want hij riep die besturen eerder al op om prio- riteit te geven aan de initiatieven die de lokale cultuursector op poten zet. Op het vast personeel kunnen de gemeentebesturen echter onmogelijk besparen, waardoor het toch weer de werking zal zijn, die het gelag betaalt.’

Voor de 59 Vlaamse culturele centra betekent de besparing een verlies van ongeveer 440.000 euro. ‘Dat lijkt niet veel, maar de meeste centra zijn kleine instellingen die niet in enkele weken tijd 25.000 euro uit hun hoed kunnen toveren.’ Een ‘zeer boze’ brief van Sergier aan de minister heeft voorlopig niets uitgehaald. ‘Anciaux noemt de laattijdige inkrimping geen besparing, maar “een stop van de groei” die de voorbije jaren was ingezet.’

H.C.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content