Guy Haaze van de liberale vakbond vindt dat sociale partners minder te zeggen moeten hebben over de sociale zekerheid.

Ook Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, stond donderdag 5 mei volledig in het teken van een alternatieve manier om onze sociale zekerheid te financieren. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck verdedigde er met passie het oude voorstel van de algemene sociale bijdrage (ASB), Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) dribbelde er handig om heen. Een week eerder had de socialistische familie zich op haar feest van de arbeid immers sterk verdeeld getoond over diezelfde ASB. Voor een keer zijn de liberalen zowaar de meest eensgezinde strekking in ons land. Guy Haaze, voorzitter van de liberale vakbond ACLVB: ‘Een algemene sociale bijdrage is hetzelfde liedje als altijd. De ASB moet algemeen zijn, maar wie zal de grootste bijdrage betalen? Diegenen van wie het inkomen het beste gekend is: de werknemers. De rest gaat men halen bij de uitkeringsgerechtigden. En een klein percentage wil men zogezegd bij het ‘grote kapitaal’ gaan halen. Maar dat blijkt men niet direct te kunnen vinden. Dus kan je het ook niet treffen met een zogenaamd ‘algemene’ bijdrage. De conclusie is dat dit opnieuw terechtkomt bij wie al het grootste deel betaalt. Het huidige systeem is onrechtvaardig, maar met een ASB maak je het niet rechtvaardiger.’

Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Hoe moet het dan volgens u?

GUY HAAZE: We moeten onze sociale zekerheid herfinancieren door wie vanuit het buitenland winst maakt op onze markten te laten meebetalen. De ASB legt nog meer druk op arbeid, terwijl wij het aandeel willen verleggen naar consumptie. Alleen een dergelijke verschuiving van de lasten kan een oplossing bieden. We moeten een nieuwe inkomensstroom creëren uit een externe bron, uit het buitenland. Dat maakt onze markt bovendien eerlijker. Want nu heb je oneerlijke concurrentie door de hoge loonlasten voor onze bedrijven. Een verschuiving naar belasting op consumptie kan ook delokalisatie vermijden.

Uw collega’s van de christelijke en de socialistische vakbond vrezen dat ze aan macht zullen inboeten bij een herfinanciering van de sociale zekerheid, omdat ze de inkomensstroom dan misschien niet meer mee mogen verdelen. Deelt u die vrees?

HAAZE: Neen, ik denk dat het logisch is dat wij als vakbond enkel iets te zeggen hebben over materie met een duidelijke band met werk. Kinderbijslag en gezondheidszorg bijvoorbeeld, daar hebben vakbonden niet direct iets mee te maken. Nu wel natuurlijk, omdat we de grootste financiers zijn. Maar als men dat herbekijkt, dan ben ik bereid daar aan macht in te boeten.

T.V.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content