De belgicistische drukkingsgroep B Plus viert 175 jaar België.

‘Natuurlijk moet je 175 jaar België vieren, al was het maar omdat Vlamingen en Walen, ondanks het gestook van N-VA, Vlaams Belang en FDF, het uiteindelijk best met elkaar kunnen vinden.’ Aan het woord is Tony Van de Calseyde, ondervoorzitter van de belgicistische drukkingsgroep B Plus. De groepering mobiliseert ’tegen alle tendensen naar separatisme en het einde van de Belgische samenleving’ en ‘voor het behoud van België als federale staat’. Prominenten als Willy Claes (SP.A), historica Anne Morelli en publicist Geert van Istendael zijn lid van B Plus.

Voor het eerst sinds lang bepalen communautaire twisten weer de politieke agenda. Hoe komt dat volgens u?

TONY VAN DE CALSEYDE: Omdat er geen hiërarchie bestaat tussen de verschillende regeringsniveaus. We hebben in de DHL-crisis gezien tot wat dat leidt: uiteindelijk kon niemand de knoop doorhakken. Separatisten zien daar een bewijs in van het democratische deficit van België, en ze hebben deels gelijk. De oplossing ligt echter niet in minder België, maar net in méér. Dossiers die belangrijk zijn voor het hele land, zou de federale overheid geheel naar zich toe moeten kunnen trekken.

De politieke tendens is net andersom: meer bevoegdheden voor de deelstaten.

VAN DE CALSEYDE: ( schamper) Inderdaad, zogezegd voor een beter bestuur. Maar dat vind ik niet langer geloofwaardig, anders zou er af en toe ook wel eens een bevoegdheid terugkeren naar het federale niveau.

Hoe kan men uit de impasse rond Brussel-Halle-Vilvoorde raken?

VAN DE CALSEYDE: Brussel-Halle-Vilvoorde verdient onze aandacht, het is een scheve situatie waar alleen de Franstaligen voordeel van hebben. Je kan dat probleem op twee manieren oplossen. Ofwel onderhandel je een zoveelste ingewikkeld compromis dat iedereen op de voor hem voordeligste manier interpreteert, en dat daardoor de kiemen voor een nieuw conflict in zich draagt. Ofwel kies je voor een grootse oplossing en maak je van België één groot Brussel-Halle-Vilvoorde, één grote nationale, federale kieskring. Dat is de oplossing met toekomst: alle politici met visie zien dat.

Moeten we dan terug naar de tijd van de federale partijen?

VAN DE CALSEYDE: Waarom niet? Ik kan Didier Reynders (MR) niet belonen of bestraffen voor zijn beleid, hoewel zijn beslissingen een rechtstreekse impact hebben op hoe mijn land bestuurd wordt. Geef Vlamingen en Walen de kans op elkaars politici te stemmen. Dat dient de democratie, en verplicht de politici rekening te houden met de gevoeligheden van álle gewesten.

J.V.B.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content