Stel je het volgende voor : je vraagt een buitenlandse timmerman om wat werk te doen in je huis. Als dat werk gedaan is, wil hij niet meer weg en wil bij je thuis blijven wonen omdat het er zo goed is.

Zoiets is de situatie met de gastarbeiders. Het woord is goed gekozen, gast wil zeggen : tijdelijk op bezoek.

Of nog beter. Buitenlanders horen dat het hier goed leven is en komen in groot getal naar dat luilekkerland. Ook asielzoekers en vluchtelingen. De bedoeling is dezelfde : voorgoed in rijke landen blijven. Men is vergeten hoe het begon en nu heeft het eigen volk geen werk meer. Daardoor ontstaat een haatverhouding tegen buitenlanders die werk afnemen. Waarop de overheid racisme verbiedt. Alsof dat helpt.

Er zijn nuttige omstandigheden waarin men buitenlanders kan aantrekken. Zonder buitenlanders zouden er geen Amerikanen zijn, buiten de Indianen. En een land als Zuid-Afrika ontving gretig buitenlanders. Maar er zijn grenzen en iedereen blijft baas in eigen huis of land om indringers en buitenlanders toe te laten.

Vooreerst de asielzoekers. Zij hebben last in eigen land. Maar in datzelfde land zijn miljoenen mensen die helemaal geen last hebben. Waarom moet die kleine groep personen een uitzondering vormen ? Zij bestrijden het regime in hun land ! Zou men miljoenen personen die het oneens zijn met de overheid, toelaten als asielzoekers ? Waarom moeten leiders die hun land ontvluchten, opgenomen worden door andere landen ?

Dan zijn er de miljoenen vluchtelingen die oorlogen ontvluchten. Dat kan tijdelijk, maar nooit voorgoed. Er is dringend behoefte aan een internationale politiemacht die in elk land ter wereld kan optreden als de machthebbers het daar te bont maken.

Niemand loochent dat geen enkel land kan verdragen dat miljoenen mensen uit arme landen zich in een ander land gaan vestigen. Dat is geen racisme. Omgekeerd moeten miljoenen mensen uit rijke landen er niet aan denken om naar gelijk welk land te trekken om er zich voorgoed te vestigen. Dat is daar ook niet toegelaten. Tenzij men rijk is. Alles draait dus om geld.

Racisme komt alleen voor als iemand last heeft van een ander ras. Elk ras heeft goede en slechte eigenschappen en zolang ieder in eigen land onder eigen mensen blijft, is er van racisme geen sprake.

Ergerlijk zijn ook de ellenlange diskussies over de terugzending van al lang in dit land verblijvende vreemdelingen. Als de overheid indertijd niets deed om deze mensen terug te sturen, moet ze als straf voor haar laksheid de voldongen feiten aanvaarden. Geen enkele achteraf verzonnen administratieve verontschuldiging is geldig.

Het jarenlange gebrek aan een doelmatig overheidsbeleid heeft als gevolg dat het moeilijk is verandering te brengen in de ontstane situatie. De minste maatregel roept protest op. Toch moet het gebeuren om de tijdbom van de vreemdelingenhaat te ontmantelen.

W. Degheldere, Brugge.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content