De Europese Commissie maakt bekend dat vrouwen in ons land nog altijd 10 procent minder verdienen dan mannen.

Magda De Meyer (voorzitster Vrouwenraad): Het cijfer over de brutoloonkloof per uur hangt een verwarrend beeld op. Het mag niet onder de mat vegen dat vrouwen in ons land per jaar gemiddeld 22 procent minder verdienen dan mannen. De reden daarvoor is eenvoudig: bijna 45 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover amper 9 procent van de mannen.

Met een bruto uurloonkloof van 10 procent doet België het beter dan het Europese gemiddelde (16,5 procent). Is dat een troost?

De Meyer: Europees gezien is het resultaat voor België inderdaad niet zo slecht. In het veel geroemde Duitsland bijvoorbeeld bedraagt die loonkloof zelfs 22 procent. Maar meer dan een kleine troost is dat voor de vrouwen in ons land niet. Er is op dat vlak nog veel werk aan de winkel.

België heeft al sinds 1957 een wet die zegt dat vrouwen en mannen evenveel moeten verdienen, en Europa vaardigde in 2006 een gelijkheidsrichtlijn uit. Veel aarde lijkt dat niet aan de dijk te zetten.

De Meyer: Wetten op zich zijn niet voldoende. Er moet ook werk gemaakt worden van een breder en sterker maatschappelijk draagvlak voor een betere taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Vrouwen knappen nog altijd veel meer zorgtaken op. En om dat te kunnen doen, gaan ze veel meer deeltijds aan de slag, kiezen ze meer voor loopbaanonderbreking en hypothekeren ze op die manier hun promotiekansen op het werk.

Is dat ontbreken van een goede balans tussen werk en gezin de grootste oorzaak van de loonkloof?

De Meyer: Het raakt in elk geval de kern van het probleem. Daarom zijn op dat vlak meer initiatieven nodig. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van betaalbare kinderopvang. Ondanks heel wat maatregelen blijft die opvang een schaars goed, dat vooral nuttig is voor vrouwen die hoger opgeleid zijn en de verdeling van hun tijd tussen werk en gezin goed kunnen plannen.

Voor een sociaal land als België vind ik onze regels voor gezinszorgverloven ook beschamend. Met een zwangerschapsverlof van vijftien weken bengelen we achteraan in Europa. In een milde bui zijn daar tien dagen niet-verplicht vaderschapsverlof aan toegevoegd, maar dat is vergeleken met de rest van Europa evenmin iets bijzonders. En een ouderschapsverlof van vier maanden met een tussenkomst van 653 euro per maand is ook niet meteen een sociale hoogvlieger, zeker niet als je daarvan een gezin met kinderen moet onderhouden. De Scandinavische landen doen het op al die terreinen veel beter. Zij moeten een voorbeeld zijn.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content