Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Volgens het blad Mens & Vogel zijn er in ons land 325 kilometer hoogspanningslijnen die een risico vormen voor vogels. Ze doorkruisen trekroutes of belangrijke vogelgebieden. Er wordt nu getracht om de lijnen ‘zichtbaarder’ te maken voor vogels.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content