Uw onjuiste berichtgeving.

Op 26 juni wijdde Knack.be bij de pen van Ebe Daems een artikel aan Herbalife Nutrition. Daarin worden de bedrijfsethiek en de wettelijkheid van Multi Level Marketing in twijfel getrokken. Ten onrechte wordt ook Herbalife Nutrition daarbij in vraag gesteld.

Op 29 juni bracht Knack.be een bijkomend artikel waarin wordt geïnsinueerd dat sommige producten van Herbalife Nutrition kunnen leiden tot leverschade.

Op expliciete aanwijzing van Knack.be zelf, maken we hierbij gebruik van een Recht op Antwoord.

De feiten.

De juiste toedracht: geen enkele wetenschappelijke studie bevestigt dat enig product van Herbalife kan aanleiding geven tot hepatotoxiciteit. Hierover werd eerder uitgebreid bericht in de media. In erkende, peer-reviewed medische vakbladen verschenen onderzoeksresultaten die een duidelijk antwoord bieden op aantijgingen die het tegendeel suggereren. Daaronder brieven in het Journal of Hepatology en het European Journal of Gastroenterology and Hepatology.

De geschiedenis van een valse link tussen bepaalde producten van Herbalife Nutrition startte in 2005. Sindsdien lieten overheidsinstanties wereldwijd - in niet minder dan 27 landen - dit risico onderzoeken en geen enkele van deze overheden besliste tot aansluitende maatregelen tegen Herbalife Nutrition of het gebruik van onze producten. In het bijzonder heeft de Spaanse overheid in 2009 alle Herbalife-specifieke communicatie die ze eerder richtte aan Spaanse zorgverleners, terug ingetrokken. Hierover geen woord in uw artikel.

In die context tekenen we ten stelligste bezwaar aan tegen de wijze waarop Knack.be generiek en zonder enig onderliggend bewijs gerichte schade toebrengt aan Herbalife Nutrition en ten onrechte onze bedrijfsnaam en het gebruik van onze producten in verband brengt met leverschade, waar het tegendeel uitgebreid is gedocumenteerd.

Deze aantijgingen zijn onterecht en onprofessioneel.

Achtergrond over Herbalife, zijn producten en Multi Level Marketing

Herbalife Nutrition is strikt onderworpen aan de plaatselijke wetgeving in meer dan 90 landen waar het bedrijf actief is, ook in België. Met de bedoeling om de freelance auteur van dit artikel vertrouwd te maken met Herbalife Nutrition en de wijze waarop we het zakenmodel van directe verkoop toepassen, nodigden we haar herhaald uit tot een open gesprek met onze directie. Jammer genoeg werd die uitnodiging afgewezen.

Voor wie niet vertrouwd is met Herbalife Nutrition: we zijn een wereldwijde producent van hoogwaardige voedingsproducten. Dat doen we inmiddels 37 jaar, met miljoenen tevreden klanten over de hele wereld. Samen met onze onafhankelijke verdelers van Herbalife Nutrition zetten we ons in voor het vinden van oplossingen voor wereldwijde problemen van ondervoeding en overgewicht, vergrijzing, de snelle toename van de publieke kosten voor volksgezondheid en de promotie van ondernemerschap op alle leeftijden. We verstrekken hoogwaardige, wetenschappelijk onderbouwde producten, waarvan de meeste worden geproduceerd in onze eigen vestigingen. We voorzien voor onze gebruikers ook een-op-een begeleiding via onafhankelijke Herbalife Nutrition verdelers en een ondersteunende gemeenschapsaanpak die al onze klanten ondersteunt in hun inspanningen voor een gezondere actieve levensstijl.

Systemen van directe verkoop zijn niet nieuw. We herinneren ons de Tupperware-avonden uit onze jeugd en zien wereldwijd vergelijkbare succesvolle structuren van rechtstreekse verkoop bij tientallen andere spelers. Het is een aanpak die zich bij uitstek leent voor producten waarbij ook begeleiding en ondersteuning belangrijk en nuttig blijken, zoals het hebben van een goed voedingspatroon. Wie met ons aan de slag gaat, kan terugvallen op de ervaring en ondersteuning van anderen: doorgaans vrienden, familieleden, collega's en sporters uit eigen club of team.

Deze persoonlijke voedingsaanpak helpt onze klanten hun doelstelling te bereiken en heeft bijgedragen tot onze groei als een bedrijf met een netto resultaat van 4,5 miljard USD in 2016. In België alleen worden onze producten gebruikt door meer dan 30.000 leden. Bij het afsluiten van 2016 telden we wereldwijd 4 miljoen leden.

Elke bedrijfstak telt ondernemingen die de lat voor zichzelf hoger leggen dan anderen. Ook Herbalife voert zo'n beleid. In 2013 werd Herbalife in België door de rechtbank beoordeeld naar aanleiding van een vordering door Test Aankoop. Daarbij stelde het Brussels Hof van Beroep duidelijk en ondubbelzinnig dat onze verkoopmethodes volledig beantwoorden aan de Belgische wet.

De Belgische en Europese regelgeving bieden de consument een goede bescherming. Onze zakelijke aanpak moet beantwoorden aan dezelfde normen van handelsrecht en consumentenbescherming die gelden voor elke andere commerciële organisatie. Ons Gold Standard klantenbeleid overstijgt die normen en legt de lat voor deze sector. Die verzekert dat ieder die onze producten, om welke reden dan ook, niet langer wenst te gebruiken of te verkopen, een volledige terugbetaling geniet van alle ongebruikte voedingsmiddelen die hij in de voorbije 12 maanden heeft aangeschaft, inclusief de verzendingskosten.

Onze producten zijn onderworpen aan strikte interne en externe kwaliteitsnormen, met inbegrip van de International Organisation for Standardization (ISO-17025). Meer dan 300 wetenschappers en 36 universitaire onderzoekers werken mee aan onze Seed to Feed en kwaliteitsprogramma's.

De Belgische gemeenschap is belangrijk voor ons. Onze medewerkers en onafhankelijke verdelers wonen en werken hier. We zijn de trotse voedingspartner voor de Belgische Rode Duivels. Uitgerekend deze week werd onze maaltijdvervangende F1 Vanilla Shake, een van onze basisproducten, uitgeroepen tot Beste Product van het Jaar in de ontbijtcategorie door de Consumer Contest Company. Het won ook in de algemene categorie van beste consumentenproduct in België.

De ontwikkeling van de producten van Herbalife is gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en beantwoordt aan normen rond kwaliteit en veiligheid die overeenstemmen met de wetgeving die daarbij van toepassing is, en de normen die gelden in de voedingssector. Productveiligheid is de eerste en hoogste prioriteit van Herbalife Nutrition en die zorg is de basis van onze samenwerking met opinieleiders, regelgevers en overheden over de hele wereld.

Ons herhaald aanbod om te informeren

Ondanks uw afwijzing van ons voorstel tot openheid en dialoog om beter inzicht te verstrekken in de wetenschappelijke onderbouw van onze producten en onze zakelijke aanpak, zodat de desinformatie in beide artikels kan worden rechtgezet, is en blijft Herbalife steeds bereikbaar en beschikbaar voor verdere toelichting.