Factchecker: ‘Vrouwen zijn even ontrouw als mannen’

© FRED
Jan Jagers Factchecker, doctor in de politieke en sociale wetenschappen en zelfstandig journalist.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Deze kop lazen we onlangs in Le Vif. Maar klopt het wel?

Vrouwen zijn even ontrouw als mannen‘, kopte het weekblad Le Vif onlangs. De aanleiding was het boek State of Affairs van Esther Perel, een Belgische relatietherapeute die in de Verenigde Staten werkt en in 2006 de bestseller Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligenceschreef. ‘Volgens Esther Perel is het aantal mannen dat toegeeft hun vrouw te hebben bedrogen stabiel gebleven sinds 1990, terwijl het percentage vrouwen in diezelfde periode met 40 procent is toegenomen’, berichtte Le Vif. ‘Vrouwen zijn vrijer dan ooit – ze mogen kiezen met wie ze trouwen, een relatie hebben gebaseerd op een wederzijdse band of op plezier, gaan werken, economisch afhankelijk zijn en de scheiding aanvragen als ze niet meer gelukkig zijn. Maar ze “zondigen” meer dan ooit’, zo citeert Le Vif Perel.

De hoogste percentages vinden we terug bij de dertigers – één op de drie ging ooit vreemd

Dat vrouwen even overspelig zijn als mannen druist in tegen het cliché. Maar Perel heeft gelijk, bevestigt professor seksuologie Paul Enzlin (KU Leuven). ‘Volgens degelijk Amerikaans onderzoek uit de jaren negentig had 22 à 25 procent van de mannen toen overspel gepleegd, tegenover 11 à 15 procent van de vrouwen. Tegenwoordig komen vrouwen met grofweg 20 procent op nagenoeg dezelfde hoogte als mannen.’

Het enige onderzoek in Vlaanderen – de ‘nulmeting’ die er voor het eerst naar peilde – is Sexpert, een representatieve enquête uit 2013 van de UGent en de KU Leuven bij ruim 1500 Vlamingen tussen de 14 en de 80 jaar. ‘Heb je tijdens je relatie ooit seks gehad met een andere persoon dan je partner?’ ‘Ja’, antwoordde 25,9 procent van de mannen. Eén op de vier dus. Bij de vrouwen was dat 21,6 procent, of één op de vijf.

‘De hoogste percentages vinden we terug bij de dertigers – één op de drie ging ooit vreemd – en bij de 50- tot 64-jarigen (27 procent)’, lezen we in het rapport.

De vraag is: hoe waarheidsgetrouw is die minuscule genderkloof? Misschien zijn vrouwen even vaak ontrouw, maar geven ze het simpelweg moeilijker toe? ‘Het verschil is statistisch significant’, beklemtoont Enzlin, die Sexpert mee heeft opgezet. ‘Maar de twijfel is terecht. Ondanks de seksuele bevrijding van vrouwen heerst er nog altijd een relatief dubbele moraal. Rondfladderende mannen vinden we stoere studs, dito vrouwen zijn hoerige sluts.’

Een interessant experiment over de impact daarvan dateert van 2003. ‘Proefpersonen kregen elektroden opgekleefd waarmee ze zogezegd aan de leugendetector lagen’, zegt professor seksuologie Erick Janssen (KU Leuven). ‘Zonder detector gaven vrouwen een lager aantal sekspartners aan dan mét. Bij mannen was er nauwelijks verschil.’ Het experiment vroeg niet naar overspel, maar het illustreert meer schroom bij vrouwen dan bij mannen en relativeert in die zin het statistische genderverschil uit Sexpert.

Socioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen), in wiens echtscheidingsonderzoek overspel aan bod komt, denkt dat vrouwen vandaag geen haar beter of slechter zijn dan mannen als het op ontrouw aankomt. ‘Wat vroeger haast uitsluitend een mannenzaak was – roken, drinken, buitenshuis werken, uitgaan… – doen vrouwen vandaag ook. Van die zogezegde “verboden” zijn ze bevrijd. Waarom zouden zij zich dan wél meer beheersen als het over ontrouw gaat? Ik zie daar geen enkele reden toe.’

CONCLUSIE

Statistisch gezien gaan mannen iets meer vreemd dan vrouwen, maar wie achter de cijfers kijkt, durft dat verschil verwaarloosbaar te noemen. Knack beoordeelt de stelling daarom als waar.

Partner Content