Factcheck: nee, er liggen geen patiënten met vaccinbijwerkingen in Luiks universitair ziekenhuis 

Een covid-19-patiënt op de afdeling intensieve zorg in CHU Liège op 15 april 2021. © Francisco Seco / AP
Karin Eeckhout
Karin Eeckhout Journalist en factchecker bij Knack

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens de website Wakker Nieuws heeft het Centre Hospitalier Universitaire de Liège in een brief aan politici gezegd dat er op zijn afdeling intensieve zorgen enkel mensen tussen de 40 en 60 jaar liggen met bijwerkingen van hun derde coronavaccin. Het ziekenhuis, dat geen weet heeft van de e-mail, ontkent dat formeel. Het blijkt te gaan om een mail van een technicus bij het ziekenhuis.

Op 3 mei verschijnt op de website Wakker Nieuws een artikel met als titel ‘Boodschap van een Luiks academisch ziekenhuis aan de regering’. Het bereikt 3900 mensen. Wakker  Nieuws, dat naar eigen zeggen focust op ‘het nieuws achter het nieuws’, post hetzelfde bericht op zijn Facebookpagina (hier gearchiveerd), die een duizendtal volgers heeft.


Het artikel begint met een screenshot van een e-mail, in het Frans, gericht aan onder meer drie voorzitters van een politieke partij: Raoul Hedebouw (PVDA), François De Smet (DéFI) en Maxime Prévot (Les Engagés). 

Eronder schrijft Wakker Nieuws het volgende: 

‘Deze brief circuleert vandaag via de alternatieve social media. Gezien de inhoud en gezien veel mensen geen Frans begrijpen, voor ons reden genoeg om deze brief voor u te vertalen.

Geachte heer, mevrouw

Gezien het wetsontwerp i.v.m. de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel, laten we u graag weten wat er zich op het terrein afspeelt.

  1. De vaccinatie beschermt de gevaccineerden niet meer dan de ongevaccineerden. De medische certificaten hebben veel meer betrekking op de gevaccineerden dan op de ongevaccineerden.
  2. Als dit wetsontwerp er komt, komt de gezondheidszorg in het gedrang want er is meer en meer zorgpersoneel dat de 3de, 4de,… vaccinatie niet meer wil. Die zijn bereid om in staking te gaan mocht dit ontwerp goedgekeurd worden.
  3. We staan nu al onder hoge werkdruk en dit zal de situatie enkel maar doen verslechteren. Werkdruk die zal leiden tot burnouts.
  4. Er liggen geen covidpatiënten meer op intensieve zorgen. Enkel nog jongere mensen tussen de 40 en 60 jaar ten gevolge van bijwerkingen door hun 3de vaccinatie.

De vertaling lijkt correct. Het is ons niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met de ‘medische certificaten’ in punt 1, maar gezien de context vermoeden we dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen wordt bedoeld. Dat de coronavaccins niet zouden beschermen, wordt vaker gezegd door vaccinsceptici, maar het is bewezen dat de vaccins beschermen tegen overlijden, ernstige ziekte en hospitalisering.

Punten 2 en 3 gaan over het wetsontwerp over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel dat momenteel in het parlement wordt besproken.  De auteur van de brief uit zijn bezorgdheid: als dit wetsontwerp wordt goedgekeurd, dan zal dit nefast zijn voor de zorg. De werkdruk zal nog toenemen, met nog meer burn-outs tot gevolg. Met dat standpunt staat de auteur van de e-mail niet alleen. Ook meerdere vakbonden en enkele oppositiepartijen zijn om diverse redenen tegen een algemene vaccinatieverplichting in de zorg.  

Het screenshot toont enkel de Franse tekst tot en met punt 3, maar onderaan het artikel staat de mail opnieuw afgedrukt. Daarin staat punt 4 erbij, en een stuk van het e-mailadres waar de mail vandaan komt:  ‘@chuliege.be’.  De naam van de afzender is onleesbaar gemaakt. CHU Liège is het Luikse universitaire ziekenhuis. 

  1. Heeft het ziekenhuis inderdaad deze brief geschreven?

We nemen contact op met de woordvoerster van het ziekenhuis, Delphine Gilman. Zij laat via e-mail weten dat het CHU als organisatie niet zo’n brief heeft verstuurd, en dat ze ook nog geen berichten over de vermeende brief heeft zien voorbijkomen.

We sturen een bericht naar Wakker Nieuws met de vraag naar hun bron voor de brief. Via e-mail laten ze weten dat de brief is gedeeld op de sociaalnetwerksite Mewe, en dat ze hem hebben overgenomen omdat hij uit een voor hen betrouwbare bron kwam.

We vragen de drie politici die volgens het screenshot bij de bestemmelingen waren – Hedebouw, Prévot en De Smet – via e-mail of ze de bewuste mail effectief hebben ontvangen. Een van de voorzitters bevestigt dat hij de mail heeft ontvangen op 2 mei vanuit een @chuliege.be-adres, en dat hij was gericht aan de vijf Franstalige partijvoorzitters, met een kopie aan contact@notrebondroit.be.

We kunnen uiteindelijk de hand leggen op de bewuste e-mail uit het screenshot. Die mail eindigt met een zin die in het gedeelde screenshot niet te zien was: ‘Je vous remercie d’avance de ne pas voter cette loi.’ (Ik bedank u bij voorbaat om deze wet niet te stemmen) 


De afzender van de mail vinden we op de website van het ziekenhuis terug bij de technici. We mailen die persoon met de vraag waar hij of zij de informatie over de patiënten met vaccinbijwerkingen heeft gehaald, en krijgen volgende reactie: ‘Ik kan u de namen van mijn contacten binnen CHU niet bezorgen. Het gaat om medisch personeel dat anoniem wil blijven. Het betreft een gevoelig onderwerp en die mensen riskeren hun job te verliezen.’

Notre Bon Droit, de organisatie die een kopie van de mail ontving, is een burgerinitiatief dat zich volgens de informatie op zijn website verzet tegen het Belgische coronabeleid en zich inzet voor de rechtsstaat en strijdt tegen alle vormen van discriminatie, waaronder die op basis van vaccinatiestatus. Notre Bon Droit deelde de brief al op 2 mei op Twitter.

We probeerden ook Notre Bon Droit te bereiken, zowel via hun website als telefonisch, voorlopig zonder resultaat.

2) Klopt het dat er geen covidpatiënten meer op Intensieve Zorg liggen in het Luikse universitair ziekenhuis, maar ‘enkel nog jongere mensen tussen de 40 en 60 jaar ten gevolge van bijwerkingen door hun 3de vaccinatie’?

Woordvoerster Delphine Gilman laat via e-mail weten dat het ziekenhuis op dit moment 45 covidpatiënten telt, van wie 8 op de afdeling Intensieve Zorg. ‘De redenen waarvoor die patiënten zijn opgenomen, hebben echt niets te maken met een vaccin’, schrijft Gilman. ‘Dit anonieme artikel werd enkel de wereld ingestuurd in een zoveelste poging om fake news te verspreiden.’

Verder zegt Wakker Nieuws in het artikel onder meer ook nog dat het covidvaccin geen vaccin maar een vorm van gentherapie zou zijn. Dat is een stelling die al eerder weerlegd, niet alleen  door Knack maar ook door buitenlandse factcheckers.

Conclusie
Volgens de website Wakker Nieuws heeft het Luikse universitaire ziekenhuis een brief gestuurd naar politici. In de brief staat onder meer dat er op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis enkel mensen tussen de 40 en 60 jaar liggen met bijwerkingen van hun derde coronavaccin. Het ziekenhuis ontkent die brief te hebben geschreven en ontkent ook dat er patiënten met vaccinbijwerkingen op Intensieve Zorg liggen. De bewuste brief blijkt verstuurd door een technicus van het ziekenhuis, die zijn stelling niet met bewijzen kan staven. We beoordelen de claim dat er enkel mensen tussen de 40 en 60 jaar met bijwerkingen van hun derde coronavaccin op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis liggen daarom als onwaar.

Bronnen
In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:

– Mailverkeer met Delphine Gilman op 16 mei 2022

– Mailverkeer met Wakker Nieuws op 16 mei 2022

– Mailverkeer met technicus van het ziekenhuis op 18 mei 2022


Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 18 mei 2022

Partner Content