Factcheck: ja, Europa verbiedt de lidstaten om de btw op stookolie te verlagen

Premier De Croo en minister van Financiën Van Peteghem
Karin Eeckhout
Karin Eeckhout Journalist en factchecker bij Knack

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

‘De btw op stookolie verlagen is niet mogelijk’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op 1 februari in Het Journaal op Eén. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) herhaalde dat in De Afspraak. ‘Het mag niet van Europa’, voegde hij eraan toe. Dat klopt.

Op 1 februari zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) in het VRT-journaal (vanaf 6:20) dat de btw op stookolie niet kan worden verlaagd van 21 naar 6 procent. Een lezer mailt ons met de vraag of dat klopt, en, zo ja, hoe dat komt.

Op de site VRT NWS zoeken we het fragment op. Het gaat om een interview van nieuwsanker Hanne Decoutere met de premier, waarin hij de maatregelen toelicht die de regering heeft genomen om de fors stijgende energiefacturen te verlichten.

Op de vraag waarom er geen btw-verlaging op gas is doorgevoerd, antwoordt De Croo dat maatregelen nodig waren voor iedereen, niet alleen voor mensen die verwarmen op gas. ‘In Vlaanderen alleen verwarmen 500.000 gezinnen nog met stookolie’, vertelt De Croo, ‘en een verlaging van de btw op stookolie is niet mogelijk’ (vanaf 6:20). Waarom dat niet mogelijk is, legt de premier niet uit.

Diezelfde avond is vicepremier Petra De Sutter (Groen) te gast in Terzake. Zij herhaalt daar (vanaf 12:30) dat ‘aan de btw op stookolie niet getornd kan worden’. In het VRT-debatprogramma De Afspraak gaat het die avond ook over het nieuwe energieakkoord. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) herhaalt daar nogmaals dat het niet mogelijk is om een btw-verlaging op stookolie door te voeren (00:45). ‘Europa laat het niet toe’, voegt de minister eraan toe.

Btw-richtlijn

Dat klopt, bevestigt VRT-journalist Luc Pauwels, die als energiespecialist mee aan tafel zat in De Afspraak. ‘De Europese Unie wil het gebruik van fossiele brandstoffen niet promoten. Een btw-verlaging, die stookolie goedkoper zou maken, laat de Unie daarom niet toe’, legt hij aan de telefoon uit.

Volgens Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde mogen lidstaten een verlaagd btw-tarief invoeren:

– voor diensten en leveringen die voorkomen in bijlage III van de btw-richtlijn;

– op de levering van aardgas, elektriciteit of stadsverwarming (artikel 102 van de btw-richtlijn).

Factcheck: ja, Europa verbiedt de lidstaten om de btw op stookolie te verlagen

Stookolie wordt in de btw-richtlijn niet vermeld, ook niet in voornoemde bijlage III.

Taxonomie

Waarom een btw-verlaging op aardgas, nochtans ook een fossiele brandstof, van Europa dan wél mag? ‘In de discussies op Europees niveau over wat goed en slecht is voor het klimaat, wordt gas beschouwd als minder slecht dan stookolie, omdat gas ook wordt gezien als overgangstechnologie naar hernieuwbare energie’, legt Luc Pauwels uit.

Gas zal trouwens, net als kernenergie, worden opgenomen in de ’taxonomie’ van de Europese Commissie. Dat is een overzichtslijst van investeringen die in aanmerking komen voor een duurzaamheidslabel. De bedoeling van die lijst is investeerders naar groene energiebronnen te leiden, met het oog op het halen van de Europese klimaatdoelstellingen.

Conclusie

De btw op stookolie kunnen we niet verlagen, verklaarden premier Alexander De Croo (Open VLD), vicepremier Petra De Sutter (Groen) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op 1 februari op de openbare omroep. ‘Het mag niet van Europa’, voegde Van Peteghem eraan toe. Dat klopt. In de Europese btw-richtlijn wordt opgelijst op welke producten en diensten de lidstaten de btw mogen verlagen, en stookolie staat daar, in tegenstelling tot elektriciteit en aardgas, niet bij. We beoordelen de uitspraak daarom als waar.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:

Telefoongesprek met Luc Pauwels op 2 februari 2022.

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 3 februari 2022.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Partner Content