Factcheck: ja, 1 op de 10 Britse vrouwen neemt ontslag als gevolg van de menopauze

mature adult woman working at home
Karin Eeckhout

‘1 op de 10 vrouwen neemt ontslag door de menopauze’, schrijft een loopbaancoach op haar website, en dat blijkt te kloppen. Volgens recent Brits onderzoek heeft, van alle vrouwen die werken tijdens de menopauze, 1 op de 10 haar job opgezegd als gevolg van menopauzesymptomen. 

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In een blogpost op haar website schrijft loopbaancoach Sandra Peeters dat 1 op de 10 vrouwen ontslag neemt door de menopauze. Die vrouwen hebben volgens Peeters te veel last van fysieke en mentale klachten, waardoor ze hun job niet meer kunnen uitoefenen. 

De uitspraak valt op, zeker omdat Vlaams parlementslid en CD&V-fractievoorzitter in de Senaat Karin Brouwers en CD&V-senator Maud Vanwalleghem op 8 februari, samen met enkele collega-senatoren, een voorstel tot resolutie indienden voor het uitstippelen van een menopauzebeleid. Zo’n beleid is volgens de senatoren nodig, onder meer omdat menopauzeklachten een invloed hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. 

Gevraagd naar de bron van haar uitspraak, stuurt Sandra Peeters ons de link door naar het onderzoek waaruit het cijfer komt. Het is een Brits onderzoek dat ‘Menopause and the Workplace’ heet en in 2022 uitgevoerd werd door de Fawcett Society, een Britse organisatie die ijvert voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. De organisatie kreeg voor de studie de financiële steun van The Wates Group. Dat is, voor alle duidelijkheid, geen bedrijf dat producten of diensten aanbiedt die met vrouwen of met de menopauze te maken hebben. The Wates Group is een bouwbedrijf dat streeft naar een personeelsbestand met 40 procent vrouwen tegen 2025 – niet evident in de bouwsector die van oudsher een mannenwereld is. Het bedrijf ziet aandacht voor de menopauze als een belangrijk element in zijn retentiebeleid en wilde daarom informatie verzamelen over hoe vrouwen de menopauze ervaren. 

Voor dit onderzoek werkte de Fawcett Society ook samen met Channel 4 Television en het productiehuis Finestripe Productions, dat in opdracht van Channel 4 de documentaires Davina McCall: Sex, Mind and the Menopause en Davina McCall: Sex, Myths and the Menopause maakte. Voor die programma’s liet Finestripe een representatieve enquête uitvoeren bij meer dan 4000 Britse vrouwen tussen de 45 en de 55 jaar die op dat moment in de menopauze zaten of in de perimenopauze, de overgangsfase die aan de ‘echte’ menopauze vooraf gaat. Het onderzoek peilde naar de ervaringen van de vrouwen op het werk en is de grootste representatieve studie die in het Verenigd Koninkrijk ooit werd uitgevoerd bij vrouwen in de menopauze. 

Menopauzesymptomen

Voor het onderzoek van de Fawcett Society werden de ruwe data uit die survey geanalyseerd en gekoppeld aan een studie van de relevante literatuur over het thema. Een van de belangrijkste bevindingen was dat 1 op de 10 vrouwen die tijdens de menopauze aan het werk zijn, haar job opgeeft als gevolg van menopauzesymptomen. Als je dat cijfer extrapoleert naar de hele bevolking van het Verenigd Koninkrijk, dan gaat het om ongeveer 333.000 vrouwen. Daarnaast ging 14 procent van de bevraagde vrouwen als gevolg van menopauzesymptomen deeltijds werken en had 8 procent om die reden niet gesolliciteerd voor een promotie.

Negatieve impact

We willen het cijfer uit voornoemde Britse studie graag vergelijken met de resultaten van ander onderzoek, maar er blijken geen andere cijfers voorhanden over het aantal vrouwen die hun job verlieten vanwege menopauzesymptomen. Uit verschillende studies blijkt wel dat de menopauze negatieve effecten heeft op de werksituatie van vrouwen. 

Zo publiceerde de universiteit van Leicester in opdracht van de Britse overheid in 2017 een studie over de effecten van de menopauze op de arbeidsparticipatie van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Ze baseerde zich daarvoor op 104 Engelstalige publicaties uit de periode 1990-2016. Uit die studie kwam naar voren dat de overgang naar de menopauze nogal wat negatieve effecten heeft op de arbeidsparticipatie van vrouwen, en dat die voornamelijk te wijten zijn aan de symptomen die vrouwen in deze periode van hun leven ervaren. 

Een Amerikaanse studie uit 2014, waarvoor 21.732 vrouwen in de leeftijdscategorie 40-55 werden gevolgd van 1999 tot 2004, wees uit dat bij een deel van die vrouwen de menopauzesymptomen zo’n grote invloed hadden op hun werkvermogen dat ze uiteindelijk hun job moesten opgeven. Uit Nederlands onderzoek uit 2021 bleek dat de combinatie werk en menopauze moeilijk is voor 60 procent van de vrouwen en 54 procent van de ondervraagden gaf aan minder productief te zijn op het werk. 

Conclusie

‘1 op de 10 vrouwen neemt ontslag door de menopauze’, schrijft een loopbaancoach op haar website, en volgens recent Brits onderzoek blijkt dat te kloppen. Van alle vrouwen die werken tijdens de menopauze, heeft 1 op de 10 haar job opgezegd als gevolg van menopauzesymptomen, zo bleek uit die Britse studie. We kunnen dat cijfer niet toetsen aan de resultaten van andere onderzoeken, omdat die ontbreken. Uit verschillende studies komt wel naar voren dat menopauzesymptomen een negatief effect hebben op de werksituatie en de arbeidsparticipatie van vrouwen. We beoordelen de stelling daarom als eerder waar.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 27 februari 2023.

Partner Content