Factcheck: dat Limburg slechts 1 procent van de NMBS-investering kreeg, is onderschatting

© Sarah Yu Zeebroek

‘Maar 1 procent van alle investeringen (bij de NMBS) is de voorbije decennia naar Limburg gegaan’, zei Gaby Colebunders (PVDA) in de Kamer. Volgens experts een onderschatting, maar concrete cijfers zijn niet beschikbaar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In de Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen stelde PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders een vraag aan minister Georges Gilkinet (Ecolo) over het nieuwe vervoersplan van de NMBS en de gevolgen voor Limburg. ‘Als men weet dat maar 1 procent van alle investeringen de voorbije decennia naar Limburg is gegaan, dan zouden u en zeker uw voorgangers zich moeten schamen’, zo klonk het. We nemen contact op met Colebunders en als bron stuurt hij een artikel uit Het Nieuwsblad uit 2013. Daarin wordt het investeringsplan van de NMBS voor 2013-2025 besproken. ‘Ze trekken maar liefst 26 miljard uit voor de vernieuwingen, maar daarvan vloeit slechts een schamele 51 miljoen euro naar Limburg’, aldus de inleiding: 0,2 procent dus. Volgens dit artikel zouden uitsluitend enkele stations aandacht krijgen.

Wanneer we bij de NMBS informatie opvragen, blijkt het onmogelijk om opgesplitste cijfers per provincie te ontvangen. Maar volgens woordvoerder Dimitri Temmerman is 1 procent een onderschatting. ‘Het investeringsplan waarnaar dit artikel verwijst, is nadien nog aangepast. In het station van Hasselt is al stevig geïnvesteerd, maar verder zijn ook werken gestart of afgerond in onder meer de stations van Sint-Truiden, Alken, Diepenbeek en Kiewit. Allemaal met als doel ze volledig toegankelijk te maken. Ook de fiets- en autoparkings worden daar vernieuwd. Bovendien is het treinaanbod in Limburg uitgebreid en dat zal de komende jaren worden verdergezet, net als het toegankelijk maken van meer (Limburgse) stations.’

Het klopt wel dat Limburg historisch gezien weinig stations en spoorlijnen heeft.

Verschillende experts die we aanspreken, bevestigen dit. Volgens Peter Meukens, voorzitter van Trein Tram Bus, is de voorbije decennia ‘gegarandeerd’ meer dan 1 procent van het totale budget in Limburg geïnvesteerd. ‘In 1995 was ik voorzitter van Spoorontsluiting Limburg en toen was de situatie wel degelijk schrijnend: nergens verhoogde perrons, in geen enkel station een scherm, overdag maar om de twee uur een trein tussen Hasselt en Mol… Maar intussen is er veel veranderd. Er zijn veel investeringen geweest om stations toegankelijker te maken – geen “megalomane” projecten zoals Luik-Guillemins, maar dat hoeft ook niet – en het treinaanbod is uitgebreid. Zo zijn er op weekdagen om het uur IC-treinen waarmee je in één uur van Hasselt naar Brussel en naar Antwerpen rijdt. Verder kun je de investeringen van de NMBS niet los zien van die van Infrabel. Als alles goed verloopt, is over enkele maanden het volledige Limburgse spoorwegnet bijvoorbeeld geëlektrificeerd. Dat is een grote investering.’

Ook hoogleraar openbare financiën Herman Matthijs (UGent, VUB) bevestigt dat 1 procent een onderschatting is. ‘Er zijn de voorbije jaren heel wat grote investeringen gebeurd. Al klopt het wel dat Limburg historisch gezien weinig stations en spoorlijnen heeft, waardoor je ook minder kunt investeren. Er zijn ook enkele dossiers die al jaren geblokkeerd blijven. Zo wordt al heel lang geijverd om de “IJzeren Rijn” tussen Antwerpen en Duitsland – via Limburg – te heropenen, maar daarin staan verschillende partijen op de rem.’

Is het waar?

Volgens de NMBS en experts is 1 procent van de NMBS-investeringen in Limburg een onderschatting. Maar concrete cijfers zijn niet beschikbaar. We oordelen dat er geen bewijs is voor de stelling.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Bovendien werd voor deze factcheck contact opgenomen met de volgende mensen:

Mail- en telefoonverkeer met Dimitri Temmerman (NMBS), 24-26 april 2023

Mail- en telefoonverkeer met Peter Meukens (Trein Tram Bus), 24-26 april 2023

Mail- en telefoonverkeer met Herman Matthijs (UGent, VUB), 24-26 april 2023

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 27 april 2023.

Partner Content