Neoliberalisme

Neoliberalisme is een liberale stroming waarin de nadruk ligt op maximale individuele vrijheid, waarbij de overheid wordt gezien als de schepper en handhaver van markten en concurrentie. Volgens deze visie heeft de overheid een beperkte rol en moet zij zich vooral richten op het faciliteren van economische groei en het creëren van een gunstig ondernemersklimaat.

Lees meer over Neoliberalisme in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.