Hoofdelijke stemming

Als men in de politiek spreekt over hoofdelijke stemming dan bedoelt men de type stemming waarbij elke volksvertegenwoordiger zijn of haar stem individueel uitbrengt.

Bij een hoofdelijke stemming worden de stemmen van individuele parlementsleden geteld en geregistreerd, zodat het resultaat van de stemming nauwkeurig kan worden vastgesteld. Dit kan van groot belang zijn bij belangrijke beslissingen en controversiële onderwerpen waarbij elke stem telt.

Deze vorm van stemmen kan gebeuren via naamafroeping of een stemmachine.

Lees meer over Hoofdelijke stemming in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Waarom Bart De Wever PS'er Alain Mathot beschermt
Proeve van Grondwet voor Vlaanderen, deelstaat van het Federale Koninkrijk België
'DEEL MIJN VREES'