Generatiepact

Het Generatiepact was een belangrijke hervorming van de arbeidsmarkt in België, die werd doorgevoerd in 2005. Het doel van het pact was om de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid beter af te stemmen op de vergrijzing van de bevolking en de daaruit voortvloeiende uitdagingen.

Het pact omvatte verschillende maatregelen, waaronder het verhogen van de pensioenleeftijd, het aanpassen van de berekening van de pensioenen, het invoeren van een loopbaanrekening, het verlagen van de werkloosheidsuitkeringen en het stimuleren van oudere werknemers om langer aan het werk te blijven.

Het Generatiepact was een controversiële hervorming en leidde tot hevige protesten en stakingen, met name van de vakbonden.

Lees meer over Generatiepact in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Stijn Baert: 'Sommigen denken dat ik opsta en ga slapen met de werkzaamheidsgraad'
'De regering-Michel voert dezelfde strategie als Ronald Reagan in de jaren tachtig'
De zwakste oppositie van de laatste 25 jaar: een overzicht
Opinie | Nieuws
'165 euro pensioen per maand afnemen? Niet alleen onrechtvaardig, maar ook onwettig'
Opinie | Nieuws
De actieve welvaartstaat: een middeleeuwse kathedraal die nooit af zal zijn