Pol Deltour

Nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)

Nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)
Pol Deltour

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie
'Er kan geen sprake zijn van onderhandse deals tussen big tech en een club van uitverkoren uitgevers'
Opinie
'Hoe moet de pers omgaan met het vermoeden van onschuld?'
Opinie
'Coronavirus en de pers: verhullen noch dramatiseren is de boodschap'
Opinie | Nieuws
'Meer en meer is er ook in Vlaanderen sprake van een zeker anti-journalistiek klimaat'
Opinie | Nieuws
'Verstrenging beroepsgeheim knaagt aan vrije informatiestroom en journalistiek bronnengeheim'