Dries Goedertier

Stafmedewerker ACOD LRB

Stafmedewerker zorg- en welzijnssectoren ACOD Lokale en Regionale Besturen.
Dries Goedertier

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie | Politiek
'Waarom wij vandaag het werk neerleggen: je kan niet alle sectoren overlaten aan de grillen van de markt'
Opinie
'Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid'