Zou Jezus graag belastingen hebben betaald?

20/04/12 om 19:49 - Bijgewerkt om 19:49

Conservatieve en progressieve christenen kijken anders tegen maatschappelijk hete hangijzers aan.

Zou Jezus graag belastingen hebben betaald?

© Reuters

Het maatschappelijk bestel in de Verenigde Staten is gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van religie in onder meer de politiek. Je kunt in de VS nog oorlog gaan voeren op vraag van en met de steun van God. Wetenschappers zijn geïntrigeerd door de kwestie of religieus gevoel een invloed heeft op politieke overtuiging dan wel of iemands kijk op de wereld zijn religieuze invulling stuurt.

Een gedetailleerd onderzoek op basis van interviews met vijfhonderd conservatieve en progressieve christenen werpt wat meer licht op de zaak. Het uitgangspunt was dat sterk gelovige mensen conservatiever van inborst zijn (met bijvoorbeeld een groter geloof in lagere belastingen en een afkeer van homohuwelijken) dan meer progressief ingestelde personen. Dat het geloof dus de politieke overtuiging beïnvloedt.

Maar volgens de resultaten in de Proceedings of the National Academy of Sciences is dat niet altijd het geval. Het is ook mogelijk dat iemands politieke overtuiging zijn geloof bepaalt. Dat bleek uit de reacties op de vragen hoe Jezus vandaag tegen belastingen en het homohuwelijk zou hebben aangekeken. In de visie van conservatieve christenen zou Jezus extreem tegen het homohuwelijk geweest zijn, maar wel hogere belastingen voor de rijken gepromoot hebben. Voor de progressieve christenen was het omgekeerd: Jezus zou nog soepeler geweest zijn dan zijzelf.

Mensen zouden zich dus politiek meer conform de maatschappelijke norm gedragen, en een deel van hun extremere visies kanaliseren naar hun religiositeit. Zo kan godsdienst verzachtend werken in een sociaal systeem. (DD)

Lees meer over:

Onze partners