We moeten ons egocentrisme overwinnen

14/08/12 om 15:37 - Bijgewerkt om 15:37

De hersenen bepalen in belangrijke mate de altruïstische ingesteldheid van een mens.

Hoe sociaal mensen zich gedragen wordt mee bepaald door een specifiek stukje van de hersenen. Onderzoekers melden in het vakblad Neuron dat altruïstisch ingestelde mensen meer informatieverwerkende grijze stof hebben in de verbinding tussen de pariëtale en de temporale lobben van de hersenen. De zone is eerder in verband gebracht met de mate waarin mensen in staat zijn zich in de leefwereld van iemand anders te verplaatsen, zodat ze diens gevoelens beter kunnen inschatten.

Het resultaat vloeide voort uit een combinatie van speltheorie, waarin proefpersonen geldspelletjes spelen om hun sociale geaardheid te kunnen evalueren, en metingen van de activiteit van welbepaalde hersenzones. Bij zelfzuchtige proefpersonen was het specifieke hersenstukje, dat ergens achter de oren gesitueerd is, al actief wanneer ze slechts een klein beetje geld aan een tegenspeler moesten geven; bij sociaal ingestelde mensen werd het actiever naarmate er meer geld werd overgedragen. Het stukje zou dus bijdragen tot het overrulen van de eigen egocentrische ingesteldheid.

De vraag rijst nu of het mogelijk is de activiteit van dit stukje hersenen actief aan te zwengelen, zodat mensen zich gemakkelijker altruïstisch gaan gedragen. Want uit enquêtes blijkt dat slechts 5 procent van de mensen per definitie altruïstisch is, en liefst 35 procent omzeggens nooit. Voor de rest hangt het af van de omstandigheden. (DD)

Lees meer over:

Onze partners