Visreservaten verhogen visproductie

24/02/11 om 14:33 - Bijgewerkt om 14:33

Visreservaten zijn nuttig om de visserijproductie te stimuleren.

Visreservaten verhogen visproductie

© Epa

Veel zeevispopulaties krijgen te kampen met de gevolgen van overbevissing. Een mogelijke oplossing voor een aantal soorten is het creëren van mariene natuurreservaten, waar niet gevist mag worden en waar vissoorten zich ongehinderd kunnen voortplanten om zo ook de commerciële voorraden aan te vullen.

Het topvakblad Nature bracht onlangs een analyse van het effect van de creatie van zulke reservaten op visbestanden, die sterk steunde op werk van onze landgenoot Frederic Vandeperre, verbonden aan de universiteit van de Azoren. In het vakblad Fish and Fisheries brachten Vandeperre en een aantal collega's de resultaten van hun studie van zeven mariene reservaten in Zuid-Europa. Ze toonden aan dat beschermde zones afbakenen inderdaad een gunstig effect kan hebben op het visbestand, maar het resultaat hangt sterk af van de grootte van het gebied en de manier waarop het beheerd wordt. Zomaar een zone visvrij maken, is dus niet aan de orde.

Als het er echt om gaat de visproductie van kwetsbare soorten te verhogen, is men erbij gebaat de beschermde zone zo groot mogelijk te maken. Hoe langer een gebied beschermd is, hoe beter ook het resultaat wordt.

Het afbakenen van voldoende beschermde zones in onze Noordzee verloopt tergend traag.

Dirk Draulans

Lees meer over:

Onze partners