Verontrustende studie over GGO's zorgt voor opschudding

20/09/12 om 12:14 - Bijgewerkt om 12:14

Bij een verontrustende studie van Franse vorsers over genetisch gemanipuleerde maïs zijn tumoren 'zo dik als pingpongballen' vastgesteld bij proefratten. Het onderzoek brengt het debat over GGO's weer op gang.

Verontrustende studie over GGO's zorgt voor opschudding

© Reuters

"Voor de eerste keer wereldwijd is de impact van een genetisch gewijzigd gewas en een pesticide op de gezondheid geëvalueerd over een langere periode en op completere wijze dan de regeringen en industriëlen dat deden. Welnu, de resultaten zijn alarmerend", zo vat Gilles-Eric Séralini, professor moleculaire biologie aan de universiteit van Caen, de studie samen die hij aanstuurde.

In het grootste geheim volgden de universitaire vorsers van Caen gedurende twee jaar een groep controleratten en 200 ratten die ze in drie groepen verdeelden: de eerste groep werd enkel met ggo-maïs gevoed, de tweede met ggo-maïs die met Roundup behandeld was, 's werelds meest gebruikte onkruidverdelger, en de derde met maïs die niet gemanipuleerd was maar wel behandeld met deze onkruidverdelger.

"De resultaten wijzen op heel wat meer en vroegere sterfte bij het verbruik van deze twee producten (ggo en Roundup)", aldus de professor. De vorsers stelden bijvoorbeeld vast dat de sterfte bij de vrouwelijke ratten twee tot drie keer hoger lag dan bij de controlegroep en dat de ratten van beide geslachten twee tot drie keer meer tumoren hadden.

Misdadig

"Misdadig is dat dit niet op voorhand getest werd en dat de gezondheidsautoriteiten geen testen op langere termijn geëist hebben terwijl ggo's al vijftien jaar in de handel zijn", meent Séralini.

De studie lokte talrijke reacties uit. De Europese Commissie heeft voedselagentschap EFSA alvast gevraagd zich meteen over de resultaten te buigen. "Indien er nieuwe wetenschappelijke feiten worden vastgesteld, zullen we daar consequenties aan verbinden", benadrukte een woordvoerder. Zo zou de behandeling van de aanvraag tot hernieuwing van de toelating voor het gemodificeerde zaad MON 810 van het Amerikaanse Monsanto meteen bevroren worden.

Groen-parlementslid Bart Staes eist echter meteen een moratorium voor alle nieuwe toelatingen voor GGO-teelten en GGO-producten op de Europese markt. En ook het onderzoek naar GGO's moet voor hem grondiger. "De toxicologische studies naar de effecten van GGO-voedsel, zoals die tot nog toe worden geëist door de Europese regelgeving in kader van de toelating op de Europese markt, zijn onvoldoende diepgaand en grondig", hekelt Staes, die wil dat de Europese instanties de gezondheidsrisico's van GGO's zelf gaan onderzoeken. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners