Universiteiten matig enthousiast over vrouwen

06/07/12 om 16:07 - Bijgewerkt om 16:07

Het Vlaamse Parlement heeft beslist dat er meer vrouwen moeten komen aan de top van de universiteiten. Wat vinden die daar van?

Universiteiten matig enthousiast over vrouwen

© Belga

De voorbije dagen keurde de Vlaamse regering een aantal decreten over het hoger onderwijs goed. Die regelen onder meer de genderverhoudingen in het hoger onderwijs. Er moeten meer vrouwen aan de top van de universiteit komen, omdat ze nu erg ondervertegenwoordigd zijn.

Concreet zal maximaal twee derde van het universiteitsbestuur van hetzelfde geslacht mogen zijn. Lees: minstens een derde moet vrouw zijn. Er moeten ook meer vrouwelijke professoren komen.

Universiteit Antwerpen: "Te vroeg"

Joke Denekens, de voorzitter van de Onderwijsraad van de Universiteit Antwerpen (UA), vindt dat er veel aandacht moet gaan naar vrouwen aan de universiteit. "Wij vinden dat dergelijke vereisten geleidelijk moeten worden ingevoerd. Oktober 2013 lijkt me te vroeg."

Denekens vindt het belangrijk dat mensen benoemd worden omdat ze goed zijn in hun vak. "De UA probeert mensen eerlijk te beoordelen. Meestal worden mensen hoogleraar rond hun hun 40ste. Mannen hebben dan meestal meer ervaring opgedaan en meer gepubliceerd." Vrouwen doen het vaak rustiger aan wanneer ze kinderen krijgen.

"Daarom kijken we naar de relatieve prestatie van kandidaat-hoogleraren. Als iemand er een tijd heeft uitgelegen, houden we daar rekening mee."

UGent: "Voorrang aan vrouwen"

Sommige media berichtten dat de Universiteit Gent (UGent) verplicht wordt om bij de volgende rectorsverkiezingen een vrouw als rector of als vicerector te verkiezen. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. "De universiteit stelt in de toekomst vier kandidaten voor: twee mannen en twee vrouwen", legt rector Paul Van Cauwenberge uit. "Vroeger stelden we slechts twee kandidaten voor en keken we niet naar het geslacht. Uit de vier kandidaten kiest onze Raad van Bestuur een rector en een vicerector." Maar niets weerhoudt de UGent ervan om alsnog voor twee mannen te kiezen.

Van Cauwenberge gaat akkoord met de stelling dat er meer vrouwen naar de top moeten doorstromen. "We doen daar nu al moeite voor, maar helaas voldoet het resultaat niet. Het Vlaams Parlement legt ons nu strengere regels op. Dat is democratie en ik aanvaard dat."

VUB: "Nu al grote inspanning"

Paul De Knop, de rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zegt dat zijn universiteit al erg veel doet om de genderverhoudingen te verbeteren. "Wij hebben bijvoorbeeld twee vrouwelijke en twee mannelijke vicerectoren. Bij het administratief en technisch personeel zijn vrouwen zelfs in de meerderheid. Maar bij het academisch personeel is er een probleem." De VUB zal proberen daar verandering in te brengen. "Als er twee gelijkwaardige kandidaten zijn, moet je de vrouw voorrang geven."

Professor-politica Eva Brems: "Quota enige oplossing"

Senator Eva Brems (Groen) is zelf hoogleraar. Ze doceert ook over gender, het vakgebied dat zich bezighoudt met de verhoudingen tussen man en vrouw. Zij is een voorstander van strengere eisen wat betreft de aanwezigheid van vrouwen aan de top van de universiteit. "Ik word vaak aangesproken door gedreven academische vrouwen die aan de zijlijn moeten toezien hoe mannen doorstromen, terwijl zij blijven stilstaan. Het glazen plafond is erg hardnekkig. Zeker aan de universiteiten. Ik denk dat quota de enige manier zijn om het probleem te verhelpen." (JC)

Onze partners