Taalcursussen voor integratie helpt kinderen niet

04/06/10 om 15:39 - Bijgewerkt om 15:39

Communiceren is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. De taal waarin dat gebeurt is irrelevant.

Taalcursussen voor integratie helpt kinderen niet

Communiceren is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. De taal waarin dat gebeurt is irrelevant. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Ouders kunnen hun kinderen al vroeg voorbereiden op school en 'schooltaal' door thuis voor te lezen, verhalen te vertellen en te praten over 'kennisonderwerpen', ongeacht in welke taal ze dat doen. Voor allochtone kleuters doet de mate waarin ze thuis Nederlands spreken er voor hun Nederlandse taalvaardigheid dus niet zoveel toe. Vooral een 'hoogwaardig taalaanbod' is van belang.

Dat is de hoogst merkwaardige conclusie van de Nederlandse pedagoge Anna Scheele (Universiteit Utrecht). Ze stelt dat de wijze waarop er binnen een gezin gecommuniceerd wordt en de mate waarin dat gebeurt belangrijker zijn dan de taal op zich. In de eigen taal lezen en praten helpt, zeker als ouders het Nederlands niet goed beheersen.

In plaats van de verplichte taallessen die allochtonen moeten volgen, pleit Scheele voor een training voor de ouders die het taalniveau en taalaanbod omhoog brengt. Dat kan door een kind voor te lezen, versjes te zingen als ze jong zijn en het te laten vertellen wat het heeft meegemaakt. Wanneer ouders namelijk in het Nederlands tegen hun kind praten, terwijl het niet hun eerste taal is, kan dat volgens Scheele zelfs contraproductief zijn, wanneer het kwalitatief geen goed Nederlands is.

In het onderzoek van Scheele, dat gefinancierd werd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, waren 58 Nederlandse, 46 Marokkaans-Berberse en 55 Turkse kinderen betrokken. Ten tijde van het onderzoek waren ze tussen de drie en zes jaar oud.

Ielse Broeksteeg

Lees meer over:

Onze partners