Slecht afgestelde verkeerslichten schadelijk voor het milieu

13/08/10 om 10:50 - Bijgewerkt om 10:50

De uitstoot van CO2 verdrievoudigt als auto's worden gehinderd door slecht afgestelde verkeerslichten, zo blijkt uit metingen van Touring.

Slecht afgestelde verkeerslichten schadelijk voor het milieu

© Epa

De mobiliteitsorganisatie vindt dat het functioneel onderhoud van de verkeerslichten in België veel te weinig aandacht krijgt en wijst vooral met een beschuldigende vinger naar het Brussels Gewest.

Als typevoorbeeld van hoe het niet moet, noemt Touring de Keizer Karellaan in Brussel. De verliestijd door de lichten bedraagt er gemiddeld negen minuten doordat de voertuigen gemiddeld
vier cycli moeten wachten alvorens ze kunnen doorrijden.

Fijn stof
Volgens Touring is er daardoor drie keer meer CO2-uitstoot. Bovendien stijgt de uitstoot van fijne stofdeeltjes zoals CO en NOX met respectievelijk gemiddeld 10 en 6 procent.

De organisatie hekelt de "arrogantie" waarmee het Brussels Gewest de vragen en suggesties van automobilisten afwijst, maar er zijn nog plekken waar de verkeerslichten niet gesynchroniseerd worden: de Koning Boudewijnlaan in Leuven, of de N1 in Mortsel bijvoorbeeld.

Touring acht het "ontegensprekelijk bewezen" dat veel optrekken en afremmen het benzineverbruik en dus de uitstoot enorm doet toenemen. Toch doen de overheden veel te weinig inspanningen om de ongeveer 3.000 verkeerslichten in ons land functioneel te onderhouden, luidt het.

Daarbij worden systematische wijzigingen in het verkeerspatroon opgepikt en geïmplementeerd in een verbeterde regeling van de verkeerslichten.

Touring pleit voor de oprichting van een VerkeersLichten Onderhoudsteam of VLOT-team.

Lees meer over:

Onze partners