Onze hersenen worden te kostelijk

27/12/11 om 23:26 - Bijgewerkt om 23:26

De hersenen van de mens kunnen niet veel groter meer worden dan ze al zijn.

Sommige wetenschappers zijn nooit tevreden. Psychologen hebben zich de vraag gesteld waarom de mens niet nog slimmer is geworden dan hij nu al is, gezien het grote evolutionaire voordeel dat wij uit slimmer zijn dan de rest kunnen puren.

Het antwoord, gepubliceerd in het vakblad Current Directions in Psychological Science, ligt voor de hand: het kost te veel. De conclusie volgde uit een opvallende opsomming van verbanden tussen extreme intelligentie en neurologische aandoeningen als autisme en synesthesie. En uit experimenten waaruit blijkt dat mensen zonder concentratiestoornissen die toch het stimulerend middel rilatine nemen, het er dikwijls minder goed vanaf brengen dan zonder de chemische stimulans.

Overstimuleren van de hersenen, ook inzake intelligentie, kan dus ongewenste neveneffecten hebben in andere neurologische domeinen. Het kan ook te veel energie kosten, want de hersenen romen een belangrijk deel van onze energievoorziening af: ze zijn duur in onderhoud.

Het lijkt er dus op dat we een opperlimiet bereikt hebben inzake intellectuele capaciteiten. Maar niets belet de natuur om daar op termijn een oplossing voor te voorzien. Zolang ze de kosten maar onder controle kan houden. (DD)

Lees meer over:

Onze partners