Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs

05/10/12 om 14:01 - Bijgewerkt om 14:01

De overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs verloopt nog steeds moeizaam.

Nog steeds te grote kloof tussen basis en secundair onderwijs

© Belga

Volgens Lien Pelgrims, studente pedagogiek aan de Katholieke Hogeschool Leuven, is er een duidelijke kloof tussen beide onderwijsniveaus. Pelgrims onderzocht in het kader van haar scriptie de eindtermen en leerplannen van het lager en het secundair onderwijs voor de vakken Nederlands en aardrijkskunde en dit over de verschillende onderwijsnetten heen.

De ene basisschool is de andere niet Daarbij merkte ze dat zowel de leerplannen van het basisonderwijs als die van het secundair onderwijs vaak een ruime interpretatie van de eindtermen omvatten. Wat de studenten aan leerstof zien in de ene basisschool kan dus, ondanks de vooropgestelde eindtermen, duidelijk verschillen van wat leerlingen uit een andere lagere school te verwerken krijgen. Hierdoor kan er een gebrekkige aansluiting van de leerplannen van het basisonderwijs aan het secundair onderwijs zijn. Zo merkte Pelgrims vooral een verschil in de gehanteerde vakterminologie, zowel tussen de beide onderwijsniveaus als tussen de verschillende onderwijsnetten.

Leren leren en plannen
Het zijn vooral de leerkrachten uit het basis en het secundair onderwijs die het woord in de mond nemen wanneer ze spreken over de overgang. Die kloof schrijven ze vooral toe aan de grote verschillen in de leerplannen en de structuur van de beide onderwijsniveaus. Maar ook het gebrek aan communicatie en begeleiding van de leerlingen vanuit de onderwijsinstelling als het onvermogen van studenten om te leren leren en plannen dragen volgens hen bij tot de kloof.

Licht aan het eind van de onderwijstunnel
Pelgrims ziet een aantal concrete acties die kunnen bijdragen tot een vlottere overgang tussen het basis- en het secundair onderwijs. Zo is er nood aan een betere communicatie over de niveaus en de netten heen, opdat men de leerstof en de eindtermen op elkaar kan afstemmen. De studente pleit ook voor een vroegere studiekeuzebegeleiding op de lagere school. Ze ziet ook heil in de organisatie van integratiedagen waarop studenten uit het zesde leerjaar reeds kennis kunnen maken met de 'grote' school.

ien Pelgrims doet met haar scriptie mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maakt kans op 2.500€. Meer info op www.scriptieprijs.be

Lees meer over:

Onze partners