Mens gebruikte vuur eerder dan gedacht

02/04/12 om 21:47 - Bijgewerkt om 21:47

De mens maakte blijkbaar al een miljoen jaar geleden gebruik van vuur - 600.000 jaar vroeger dan tot nog toe was aangetoond.

Mens gebruikte vuur eerder dan gedacht

© Reuters

Dat blijkt uit verbrande botten en asresten van planten, die wetenschappers in de Wonderwerk-grot in Zuid-Afrika hebben ontdekt. De vondst leverde "ondubbelzinnig bewijs" van menselijk vuur zo'n miljoen jaar geleden, schreef het wetenschappelijk team van Francesco Berna van de universiteit van Boston, Massachusetts, in het Amerikaans wetenschappelijk vakblad Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Het team onderzocht sedimenten en archeologische vondsten uit de Wonderwerk-grot daterend van het Acheuléen in het Oud-Paleolithicum. Ze vonden verkoolde botfragmenten en de assen van plantenresten.

Homo erectus tussen de kookpotten

Beide zaken verbrandden volgens de wetenschappers ter plaatse en werden niet na natuurlijke vlaktebranden door de wind naar de grot gevoerd. Bovendien ontdekten de vorsers vuursporen op andere archeologische vindplaatsen zoals ijzerertsafzettingen.

De botten en sedimenten zijn niet heter dan 700 graden Celsius geworden, schreven de wetenschappers. De mensen hadden grassen, twijgen en bladeren als brandmateriaal gebruikt. De relatief lage temperatuur en het verbrande materiaal wijzen erop dat mensen het vuur in de grot gecontroleerd en onderhouden hebben.

Daarom wordt volgens de wetenschappers nog een andere stelling door het nieuwe rapport ondergraven. Vermoedelijk heeft ook de Homo erectus een miljoen jaar geleden al warm voedsel tot zich genomen.

Beslissend keerpunt in menselijke evolutie

De vaardigheid om vuur te controleren, was een beslissend keerpunt in de menselijke evolutie. Dat wist men tot nog toe enkel van de Homo sapiens, zoals de neanderthalers. Er waren weliswaar aanwijzingen dat de mens ruim een miljoen jaar geleden al vuur gebruikte, maar veel harde bewijzen waren daar niet voor.

Bovendien waren er al sterke aanwijzingen voor stookplaatsen van 700.000 tot 800.000 jaar geleden in Israël. Het wetenschappelijk team rond Naama Goren-Inbar van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem had verbrande resten van hout en drie eetbare plantensoorten in Gesher Benot Ya'aqov ontdekt. Hij sloot in zijn rapport van 2004 evenwel niet helemaal uit dat het bij de vondst om resten van een natuurlijke brand ging, die niet gecontroleerd door mensen werd onderhouden. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners