Maakt groen gelukkig?

13/02/13 om 18:34 - Bijgewerkt om 18:34

Hoe groener en zuiverder een stad, hoe gelukkiger de inwoners.

Maakt groen gelukkig?

© ImageGlobe

Zijn Gentenaars die in een groene buurt wonen gelukkiger dan andere Gentenaars? Dat vroegen Ann Van Herzele van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Sjerp de Vries van de Universiteit Wageningen zich af. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad Population and Environment.

Het is al bekend dat een groene omgeving ook goed is voor de geestelijke gezondheid, maar het is nog niet duidelijk hoe dat komt. De onderzoekers zochten twee buurten die goed op elkaar lijken, behalve wat de aanwezigheid van groen betreft: dat werden de echte stadswijk Sint-Jacobs en de groenere Dierentuin.

De enquête maakte duidelijk dat mensen zich in Dierentuin gelukkiger voelen dan in Sint-Jacobs. Belangrijke factor daarbij was dat ze vanuit hun woning groen kunnen zien. Wat de auteurs tot de stelling brengt dat stadsplanners erover moeten waken dat zo veel mogelijk huizen van groenvoorzieningen kunnen profiteren. Er was geen verband tussen iemands lichamelijk functioneren en de buurt waarin hij woonde.

Behoefte aan groen
Het succes van verenigingen als Natuurpunt, die stukken natuur voor weekend- en andere toeristen toegankelijk maken, toont aan dat mensen behoefte hebben aan groen. Toch worden natuur en groen door veel beleidslui nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Het is onbegrijpelijk hoe licht er soms over de waarde van een groene omgeving heen wordt gestapt.

In de International Journal of Green Economics - inderdaad, de groene economie heeft zijn eigen vakblad gekregen - verscheen een studie die een verband legt tussen het gemiddelde geluksgevoel van mensen in veertien Europese landen (België inbegrepen) en de luchtvervuiling. In het licht van de dramatische berichten over de zware smog die de laatste maanden verschillende Chinese steden teistert, zijn de resultaten voorspelbaar: hoe zwaarder de luchtvervuiling (gemeten als de gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide per inwoner), hoe minder goed de inwoners scoorden wat hun gelukervaring betreft. Werken aan zuiverdere lucht, stellen de auteurs, zal bijgevolg een gunstig effect hebben op het welzijn van mensen.

Het broeikaseffect terugdringen is met andere woorden niet alleen vanuit economisch of ecologisch oogpunt nuttig, het is ook een maatregel die het geluk bevordert.

Lees meer over:

Onze partners