Klimaatcrisis kon onze voorouders niet deren

20/10/12 om 16:00 - Bijgewerkt om 16:00

De eerste Europeanen waren al bestand tegen zware klimaatcrisissen.

Klimaatcrisis kon onze voorouders niet deren

Zo'n 40.000 jaar geleden moet Europa getroffen zijn door een zware vulkaanuitbarsting, want paleontologen vinden sporen van neergeslagen aswolken terug in geologische lagen uit een groot deel van ons continent. De uitbarsting moet zo zwaar geweest zijn dat er tijdelijk erge wintercondities moeten hebben geheerst.

Toch zouden de mensen die destijds in Europa leefden, de laatste neanderthalers en de eerste moderne mensen, relatief weinig last van het gebeuren gehad hebben - last in de betekenis van: het moet hun populatie niet significant beïnvloed hebben.

Volgens de Proceedings of the National Academy of Sciences zijn er geen aanwijzingen dat de neanderthalers extra klappen kregen als gevolg van de - waarschijnlijk relatief kortstondige - klimaatcrisis, terwijl ze de moderne mens, die zo'n 20.000 jaar eerder Europa moet hebben bereikt, niet hinderde in zijn expansiedrang.

De conclusie van het werk is dus dat de mensen destijds al goed wisten om te gaan met dit soort oprispingen van het klimaat. De neergang van de neanderthaler was toen al ingezet, en zou hand in hand gegaan zijn met de komst van de moderne mens.

Waarschijnlijk waren wij er gewoon te veel aan, hebben wij op passieve wijze de druk op de neanderthaler zo verhoogd dat de soort geen kans meer had. Jammer! (DD)

Onze partners