Hoe krijgt u hardnekkige deuntjes uit uw hoofd?

12/04/13 om 17:21 - Bijgewerkt om 17:21

Sudoku's oplossen is de ideale manier om van zogenaamde oorwurmen af te raken. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers.

Hoe krijgt u hardnekkige deuntjes uit uw hoofd?

© ThinkStock

Sudoku's oplossen is de ideale manier om van zogenaamde oorwurmen af te raken. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers.

Professor Iry Hyman van de Western Washington University liet zijn studenten luisteren naar liedjes van onder meer Lady Gaga, Beyoncé en The Beatles. Vervolgens kregen de studenten een oefening voorgeschoteld, en nadien peilden Hyman en zijn team bij wie een liedje was blijven hangen tijdens het maken van de oefening. Ten slotte vroegen de onderzoekers ook 24 uur nog eens via e-mail welke studenten nog steeds last hadden van oorwurmen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bij wie een liedje vlak na het luisteren was blijven hangen, die waarschijnlijk ook 24 uur nadien het liedje nog zou kunnen horen in hun gedachten. Professor Hyman legt de oorzaak voor dit fenomeen bij het Zeignarik-effect. Volgens dit psychologisch effect zouden mensen onafgewerkte taken beter onthouden dan afgewerkte. Als een opdracht onderbroken wordt, houdt er een spanning aan die het geheugen stimuleert. Hyman stelt dat wanneer een liedje vastzit in je hoofd, het op zo'n actieve, ononderbroken gedachte lijkt.

Het onderzoek kwam tot nog andere opmerkelijke conclusies. Bijna niemand herinnert zich een lied van begin tot einde, alleen korte stukjes worden onthouden. De onderzoekers hebben ook getest of liedjes nog blijven hangen wanneer ze tijdens het afspelen plots worden stopgezet. Dat vermoeden bleek niet te kloppen. Wel is het zo dat mensen de liedjes die ze leuk vinden sneller zullen onthouden dan diegene die ze niet echt kunnen pruimen.

Wat er uiteindelijk tegen oorwurmen te beginnen valt? Om het fenomeen helemaal te doen ophouden, adviseert Hyman om oefeningen te maken waarvoor men kortstondig heel stevig moet nadenken - bij lange, moeilijke opgaven kan de concentratie verslappen en bij makkelijke opgaven is er nog ruimte om te dagdromen. Lichte puzzels zoals sudoku's zouden daarom ideaal zijn.

Een laatste, meer pragmatische tip van de professor is om te luisteren naar muziek die u leuk vindt. "Want bijna niemand vindt het vervelend dat zijn lievelingsliedje nog even blijft hangen." (JS)

Onze partners