Grondwaterstand zal met 10 meter dalen door broeikaseffect

28/02/12 om 14:56 - Bijgewerkt om 14:56

Het broeikaseffect zal invloed hebben op de grondwaterstand in ons land.

Over de gevolgen van de opwarming van het aardklimaat wordt dikwijls vooral in globale termen gedebatteerd. Maar het is duidelijk dat er ook lokale effecten zullen zijn - en niet alleen met betrekking tot rechtstreeks aan de temperatuur gekoppelde elementen (zoals de koude van de winters en de hitte van de zomers). Die zijn echter nog moeilijker te bestuderen dan het grote geheel, omdat ze nog meer onder invloed staan van moeilijk te simuleren lokale omstandigheden.

Toch hebben hydrogeoloog Pascal Goderniaux van de Universiteit Luik en zijn collega's een poging gedaan om de gevolgen van het broeikaseffect op de grondwaterstand in een aantal bassins belangrijk voor de drinkwatervoorziening in ons land in kaart te brengen. Ze beschrijven hun resultaten in het vakblad Water Resources Research.

Hun conclusies zijn ontnuchterend: het broeikaseffect zal in de tweede helft van deze eeuw zo sterk zijn dat het een dominante rol zal spelen in het bepalen van de jaarlijkse variatie in de grondwaterstand. De vorsers voorspellen zelfs dat de grondwaterstand tegen dan met gemiddeld ongeveer tien meter zal dalen! Dat ziet er niet goed uit. (DD)

Lees meer over:

Onze partners