Gelukkige mensen leven substantieel langer

14/12/11 om 20:02 - Bijgewerkt om 20:02

Als alle andere mogelijke oorzaken van mortaliteit geneutraliseerd worden, is er nog altijd 35 procent meer kans dat gelukkige mensen vijf jaar langer in leven blijven dan ongelukkige.

Wetenschap is een proces van altijd maar beter doen, met meer gegevens en krachtiger statistiek. In dat kader moet een studie gezien worden, gepubliceerd in de gereputeerde Proceedings of the National Academy of Sciences, die ondubbelzinnig aantoonde wat al lang werd vermoed: dat mensen die gelukkig zijn gemiddeld langer leven dan anderen.

De studie steunt op een analyse van elfduizend (Engelse) 50-plussers die sinds 2002 gevolgd worden. Van een deel ervan werden speekselstalen genomen voor analyse, en werd er een uitgebreide enquête afgenomen over hoe ze hun eigen welzijn zagen. Van de 924 mensen met de laagste score inzake geluksgevoel stierf 7,3 procent binnen vijf jaar na de bevraging. Van de 1399 mensen met de hoogste score was dat amper 3,6 procent.

De onderzoekers gingen de resultaten te lijf met uitgebreid rekenwerk, onder meer om mogelijke beïnvloedende factoren uit te sluiten, bijvoorbeeld het gegeven dat ongelukkige mensen meer roken en drinken dan andere, wat hun overlevingskansen negatief zou beïnvloeden. Als alle andere mogelijke oorzaken van mortaliteit geneutraliseerd werden, was er nog altijd 35 procent meer kans dat gelukkige mensen vijf jaar langer in leven bleven dan ongelukkige. (DD)

Lees meer over:

Onze partners