Farmaceutische industrie keurt zelf informatie

05/05/10 om 16:24 - Bijgewerkt om 16:24

Sinds 1 mei keurt pharma.be, de koepel van de innovatieve farmaceutische industrie in België, de informatie die farmaceutische bedrijven aan artsen verstrekken.

Sinds 1 mei keurt pharma.be, de koepel van de innovatieve farmaceutische industrie in België, de informatie die farmaceutische bedrijven aan artsen verstrekken. Een uniek project in Europa. De industrie wil op deze manier de kwaliteit van de informatie die ze aan artsen verstrekt via autoregulatie opkrikken, Zo schrijft 'de Huisarts'.

Medische vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven die artsen bezoeken om hen op de hoogte te brengen van de werking van (nieuwe) geneesmiddelen zijn een belangrijk gegeven in de communicatiestrategie van de farmaceutische industrie.

De kwaliteit van de informatie die deze vertegenwoordigers verstrekken kan beter, vindt pharma.be, de koepel van de farmaceutische industrie in ons land. "Daarom pakken we uit met een revolutionair en uniek project", zegt Tim De Kegel, secretaris-generaal van pharma.be in de Huisarts.

Sinds 1 mei nodigt pharma.be de bedrijven uit om de geschreven communicatie van hun vertegenwoordigers aan een controle te onderwerpen. Door de kwaliteit van de informatie te controleren wil de farmaceutische industrie het klimaat van wantrouwen dat momenteel heerst, aanpakken.

"We bekijken de kwaliteit van de documentatie over de specifieke producten en gaan na of deze voldoen aan de wettelijke normen en eisen", aldus De Kegel.

Het is de bedoeling van phamra.be om jaarlijks een 60-tal producten en evenveel bedrijven te controleren. Vermits er een honderdtal bedrijven lid zijn van pharma.be zou betekenen dat alle Belgische farmaceutische bedrijven in een tijdspanne van maximaal twee jaar een controle kunnen ondergaan. Pharma.be brengt de gegevens van de controle samen in een rapport dat ook voor het grote publiek toegankelijk zal zijn.

Onze partners