Binnenkort reanimatie per telefoon

18/08/10 om 15:33 - Bijgewerkt om 15:33

Vanaf oktober wil Volksgezondheid in het hele land uitpakken met Phone CPR.

Binnenkort reanimatie per telefoon

Phone CPR is een systeem waarbij bellers via de telefoon assistentie krijgen om zelf een slachtoffer van een hartstilstand te reanimeren. Dat zou heel wat mensenlevens kunnen redden, zo schrijft het blad 'de Huisarts'.

Bij een hartstilstand is elke seconde van belang. Vooral de eerste vier à zes minuten na de hartstilstand zijn cruciaal om te beletten dat het slachtoffer onherstelbaar hersenletsel oploopt en waarbij een klinische dood onafwendbaar is.

Per minuut zonder hartmassage verliest het slachtoffer ongeveer 10 procent overlevingskans. Maar gemiddeld duurt het in ons land zeven minuten alvorens er deskundige hulp arriveert. Phone CPR moet daar een antwoord op bieden.

Beter dan niets

Het systeem vertrekt vanuit de filosofie van de American Heart Association: "Any CPR is better than no CPR."

Zonder CPR bereiken amper 5 procent van de slachtoffer (in alle leeftijdsklassen en alle pathologieën) levend het ziekenhuis.

Onderzoek toonde aan dat zelfs opgeleide mensen in reële situaties 90 procent van hun mogelijkheden verliezen. Dankzij de telefonische begeleiding van Phone CPR scoren hulpverleners driemaal beter in vergelijking met mensen die niet begeleid worden. Cijfers tonen tevens aan dat vandaag minder dan één slachtoffer op drie (buiten het ziekenhuis) hulp krijgt van omstaanders.

Het principe van Phone CPR, dat uit de Verenigde Staten komt overgewaaid, is eenvoudig. Wanneer iemand de hulpcentra 100/112 belt, krijgt die een geschoold operator aan de lijn. Deze operator geeft de beller instructies over hoe hij best CPR toepast op het slachtoffer. Er blijft de hele tijd rechtstreeks contact bestaan tussen de beller/hulpverlener en de operator. Wanneer de eerste vragen heeft, kunnen die meteen gesteld worden zonder dat de reanimatie gestaakt moet worden.

Geen mond-aan-mondbeademing

Het systeem werd de voorbije maanden succesvol uitgetest in Limburg en Luik. Deze pilootprojecten en buitenlandse voorbeelden tonen aan dat slechts in 2 procent van de gevallen er tijdens de CPR kleine letsels werden veroorzaakt.

Maar iets als een ribfractuur weegt niet op tegen het redden van een mensenleven. Wat voor de beller/hulpverlener een hele opluchting blijkt te zijn, is dat mond-aan-mondbeademing niet langer aanbevolen wordt voor niet-professionele hulpverleners.

Lees meer over:

Onze partners