Zijn kinderen in ontwikkelingslanden minder gelukkig dan leeftijdgenootjes in geïndustrialiseerde landen?

28/08/15 om 10:15 - Bijgewerkt om 10:15

De vraag 'Waar wonen de meest gelukkige kinderen op aarde?', is niet zo simpel te beantwoorden, schrijft Donald Armbrecht in een bijdrage voor het Wereld Economisch Forum (WEF).

Zijn kinderen in ontwikkelingslanden minder gelukkig dan leeftijdgenootjes in geïndustrialiseerde landen?

Spelende kinderen in Filipijnen © Reuters

'Ze hebben niets en toch zijn ze gelukkig', het is een zin die menig Westerse toerist uitspreekt wanneer hij of zij een ontwikkelingsland bezoekt en daar spelende en lachende kinderen aantreft. Maar zo eenvoudig is het helaas niet. De vraag 'Waar wonen de meest gelukkige kinderen op aarde?', is niet zo simpel te beantwoorden, schrijft Donald Armbrecht in een bijdrage voor het Wereld Economisch Forum (WEF).

'Is het een kwestie van bezit, rijkdom, veiligheid of familie? Zijn kinderen in ontwikkelingslanden gelukkiger, dan kinderen in geïndustrialiseerde landen?' Om een antwoord op die vragen te vinden, haalt Armbrecht cijfers aan van het onderzoeksbureau Children's Worlds (ISCWeB). Meer dan 30.000 kinderen tussen 10 en 12 uit 15 landen kregen vragen voorgeschoteld gaande van hoe ze hun tijd spenderen en hoe ze zich voelen bij hun leven.

De resultaten tonen dus eerder hoe kinderen hun leefwereld percipiëren dan dat het onderzoek zich richt op sociale en economische factoren. 'Al wil dit niet zeggen dat economische factoren helemaal buiten schot blijven. Want ook vragen als Heb je een eigen gsm of, of heb je goede kledij om mee naar school te gaan, kwamen aan bod', aldus Ambrecht.

Om te achterhalen hoe gelukkig de kinderen zijn, kregen ze een lijst met emoties. Op een schaal van tien (gaande van helemaal niet tot extreem hard) moesten ze aanduiden hoe ze zich voelden.

Opvallende resultaten

Kinderen in Europese landen quoteren hun vriendschappen met andere kinderen hoger, terwijl kinderen in Afrikaanse landen gelukkiger zijn met hun schoolleven.

Kinderen in Noord-Europa zijn minder tevreden over hun zelfvertrouwen.

Er is geen al te groot verschil tussen het algemene geluksniveau van jongens en meisjes. Wel zijn er grote verschillen wat betreft zelfvertrouwen en tevredenheid over het lichaam (in Europa en Zuid-Korea, in de Aziatische en Afrikaanse landen was dit niet het geval).

In Estland en Polen besteden kinderen opmerkelijk meer tijd aan hun huiswerk dan in Zuid-Korea en Groot-Brittannië. In Polen, Noorwegen en Israël hebben kinderen het meeste tijd om te sporten en te spelen.

In landen als Algerije, Nepal en Zuid-Afrika is het voor kinderen een belangrijke taak om voor broers en zussen en andere familieleden te zorgen.

Niet overal zijn kinderen even goed op de hoogte van kinderrechten. 77 procent van de kinderen in Noorwegen gaf aan te weten waar ze recht op hebben, tegenover 36 procent in Groot-Brittannië. (AVE)

Lees meer over:

Onze partners