VS-district sluit scholen na dispuut over Arabische calligrafie

18/12/15 om 22:46 - Bijgewerkt om 22:45

In het district Augusta van de Amerikaanse staat Virginia zijn bijna alle scholen, met zo'n 10.000 leerlingen, gesloten gebleven. Ouders reageerden furieus op een Arabische calligrafie-oefening waarbij leerlingen gevraagd werd om de islamitische geloofsbelijdenis te kopiëren.

VS-district sluit scholen na dispuut over Arabische calligrafie

De opdracht, gekopieerd door een ouder op Facebook © /

De calligrafie-oefening maakte deel uit van een geografieles over de wereldgodsdiensten.

Een lerares, Cheryl LaPorte, gaf haar leerlingen in Riverheads High, Virginia, de opdracht (volgens een kopie die een boze ouder via Facebook verspreidde) "de shahada, de islamitische geloofsverklarin"g, in het Arabisch te kopiëren. "Dit moet jullie een idee geven van de artistieke complexiteit van calligrafie".

Wat de leerlingen moesten kopiëren was, volgens The Washington Post: "Er is geen god behalve Allah. Mohammed is de profeet van Allah".

Dat schoot bij eerst een ouder, dan bij meerdere ouders en al snel in bredere groepen in het verkeerde keelgat. Er kwamen ook dreigementen, en op vraag van de politie sloot het bestuur vrijdag "veiligheidshalve" alle scholen in het district.

De ouders spraken over "een poging tot indocrtinatie". Her en der werd ook het ontslag van de lerares geëist. Sommige ouders stuurden het schoolbestuur foto's van IS-onthoofdingen op. Een aanzienlijk deel van dat protest hoort zeker thuis in de anti-moslimgolf die in de VS, sinds de aanslagen in Parijs en San Bernardino, te merken is, maar sommige ouders argumenteren dat hun wrevel er alleen mee te maken heeft dat men in een in principe neutrale overheidsschool jongeren in het middelbaar een geloofsbelijdenis laat neerschrijven.

Niet-religieus

De plaatselijke onderwijsoverheid ontkende elke vorm van poging tot hersenspoeling, maar ze beloofde wel dat in de toekomst elke oefening in het Arabische schrift een "niet-religieuze inhoud" zal hebben.

Eric Bond, hoofd van het schooldistrict, zei aan The Washington Post, dat de leerlingen niet gevraagd werden de shahada te vertalen, of te reciteren, of "het te aanvaarden als persoonlijk geloof". In andere klassen, zei hij, leerde men over over kledingsgewoonten in de moslimwereld, en werden leerlingen uitgenodigd om een hoofddoek uit te proberen.

En wat de calligrafie betreft: men oefende ook met Chinese tekens.

Al dit soort lessen pasten volgens hem in een poging om kennis over de wereldgodsdiensten en de wereld door te geven.

Onze partners