VN-Veiligheidsraad stemt nipt tegen Palestijnse resolutie

31/12/14 om 00:52 - Bijgewerkt om 01:01

Een Palestijnse resolutie, waarin Israël werd opgelegd binnen drie jaar de bezette gebieden te ontruimen, is nipt verworpen in de VN-veiligheidsraad. De VS hadden vooraf aangekondigd een veto uit te zullen spreken ingeval van goedkeuring.

VN-Veiligheidsraad stemt nipt tegen Palestijnse resolutie

Riyad H. Mansour(rechts), vertegenwoordiger van de Palestijnse Staat bij de Verenigde Naties, geeft uitleg bij de resolutie © BELGA

De resolutie, die namens de Palestijnen was ingediend door Jordanië, kreeg 8 van de 15 leden van de veiligheidsraad achter zich, onder meer Rusland, China en Frankrijk. Vijf landen onthielden zich, Australië en de VS stemden tegen. Er zijn 9 stemmen nodig om een resolutie goed te keuren.

De tekst stelt een vredesakkoord over een tweestatenoplossing in het vooruitzicht dat binnen de 12 maanden moest worden beklonken, een terugtrekking van de Israëlische troepen uit de bezette gebieden tegen eind 2017, Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat en het illegaal verklaren van de scheidingsmuur die Israël heeft opgetrokken.

Tactische dans

De zaak was van in den beginne tactisch. De Palestijnen wilden de resolutie indienen omdat het vredesproces helemaal lamligt, en het internationale toneel het enige is waar de Palestijnse president Abbas iets kan laten bewegen. Als de Palestijnen hun resolutie, waarover overlegd was met Arabische staten, een week later hadden ingediend, had ze meer kans op succes gehad. Begin volgend jaar wisselen niet-permante leden van de Veiligheidsraad, en met name Maleisië en Venezuela doen dan hun intreden, landen die de resolutie een negende stem konden opleveren. De Palestijnen hadden ook een zwakkere resolutie, die mede onderschreven zou worden door Frankrijk, afgewezen, ten voordele van iets meer radicaals.

Wellicht wilden de Palestijnen liever geen Amerikaans veto uitlokken, op een moment dat de Amerikanen weliswaar niets bieden maar toch vrij constant Israël aanporren in de richting van een vredesproces.

De Amerikanen wilden dan weer niet weten van de resolutie omdat de eenjaartermijn voor een akkoord en de driejarentermijn voor terugtrekking volgens hen verdere discussies zullen bemoeilijken.

Verkiezingen

Tot maart 2015, tijd van vervroegde Israëlische verkiezingen, zal er wellicht niet veel veranderen.

Het resultaat van die verkiezingen zal de kans op een vredesproces bepalen. Maar ook daar is de vraag: zullen de partijen die het vredesproces genegen zijn winnen? En wat is vanuit Palestijns oogpunt de beste houding om die partijen een kans op winst te geven?

(RR)

Onze partners