Vlaanderen 'europeaniseert'

20/12/10 om 12:20 - Bijgewerkt om 12:20

Vlaanderen heeft zich het voorbije half jaar geprofileerd als EU-georiënteerde regio.

Vlaanderen 'europeaniseert'

© Belga

Het EU-voorzitterschap was een prikkel voor de Vlaamse overheid om zich nog sterker te richten op Europa en bood Vlaanderen de kans om verdere internationale ervaring op te doen en goede praktijken van andere EU-lidstaten in het eigen beleid te integreren.

De Europese Unie is het beleidsniveau dat in belangrijke mate het alledaagse leven van onze burgers bepaalt en deze impact wordt steeds groter. Een belangrijk deel van de Vlaamse wetgeving vloeit nu al voort uit beslissingen die op Europees niveau worden genomen. Het is dan ook meer dan noodzakelijk dat de Vlaamse overheid zich verder 'europeaniseert' om de belangen van de Vlamingen binnen de Europese instellingen zo goed mogelijk te verdedigen en te bevorderen.

De Vlaamse regering heeft het EU-voorzitterschap aangegrepen om Vlaanderen enerzijds duidelijker te profileren bij internationale doelgroepen als een open en EU-georiënteerde regio, en anderzijds om de Vlaamse burger nauwer te betrekken bij en te informeren over het Europese gebeuren.

Ook buiten een voorzittersrol in het Belgische EU-voorzitterschap om, heeft Vlaanderen nog verschillende Europese initiatieven genomen.

Zo organiseerde de Vlaamse overheid tal van Europese conferenties en seminaries over beleidsthema's waar de Vlaamse regering belang aan hecht zoals wetenschap en innovatie gericht op de vergroening van de economie, duurzame energie en energie-efficiëntie, een actief arbeidsmarktbeleid, de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, sociale determinanten van gezondheid en de aanpak van gezondheids-ongelijkheden, scheepvaart, erfgoed, inburgering en de rol van lokale en regionale overheden in een meerlagige bestuurscontext.

Flanders.be

Onze partners